Kinderen met een chronische ziekte zoals diabetes, epilepsie, astma of migraine gaan over het algemeen naar het regulier onderwijs. Wat hebben deze leerlingen nodig om zorgeloos naar school te kunnen gaan?

Dat leerlingen met een chronische aandoening extra zorg nodig hebben, is meestal niet zichtbaar. Soms is toediening van medicatie nodig of moet een leerkracht alert zijn op bepaalde signalen. In de praktijk blijkt dat er vaak onwetendheid is bij leerkrachten en medeleerlingen waardoor de ondersteuning niet goed verloopt.

Meer aandacht

Zorgeloos met Diabetes, Ouder & Onderwijs en Ieder(in) vinden het belangrijk dat er op school meer aandacht komt voor deze kinderen. De organisaties gaan hiervoor hun krachten bundelen. Ze willen samen met ouders en patiëntenorganisaties uitzoeken welke stappen op school gezet moeten worden. Daarnaast gaan de organisaties ook bij politici en bestuurders aandacht vragen voor kinderen met een chronische ziekte in het regulier onderwijs.

Denk mee

De organisaties nodigen ervaringsdeskundige ouders en jongeren van harte uit met hen mee te denken. Aanmelden kan bij g.boezaard@iederin.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over