De overheid loopt opnieuw achter bij de uitvoering van de banenafspraak. Slechts 6.471 van de 10.000 beloofde banen voor mensen met een arbeidsbeperking werden daadwerkelijk gerealiseerd in 2017. Dit blijkt uit cijfers die staatssecretaris Van Ark maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Vijf jaar nadat de banenafspraak werd vastgelegd, lijkt het bedrijfsleven op schema te liggen. In de marktsector zijn er sinds de eerste meting eind 2012, in totaal 30.432 banen bijgekomen. Voor 2024 moeten er 100.000 banen bij reguliere werkgevers zijn gerealiseerd. De overheidswerkgevers beloofden er 25.000.

Quotum

De banenafspraak is niet vrijblijvend. Als de beloofde banen er niet komen, treedt een, quotumheffing‚ in werking. Dat betekent dat werkgevers een boete opgelegd krijgen voor de banen die niet zijn gerealiseerd. Voor de overheidswerkgevers gaat die quotumheffing 2020 in, als ze er niet in slagen hun achterstanden in te lopen.

Conclusies staatssecretaris

Van Ark liet onderzoeken waarom het aantal banen bij de overheid achterblijft. Ze concludeert onder meer dat overheidswerkgevers veel mogelijkheden onbenut laten en dat door de overheid ingekochte banen niet altijd als banen van de overheidswerkgevers worden geteld. Ze concludeert bovendien dat enthousiasme van de werkgever vaak doorslaggevend is voor het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking.

Hoe duurzaam zijn de banen?

De cijfers zeggen weinig over hoe nieuw of duurzaam de banen zijn. Werknemers hebben onder meer te maken met draaideurconstructies, waarbij ze na een tijdelijk contract worden ontslagen om hen geen vaste aanstelling te hoeven geven. Ook wordt gebruik gemaakt van detachering vanuit de sociale werkvoorziening bij reguliere werkgevers. Het gaat dan niet om de beloofde nieuwe banen, maar om een van verschuiving van werkplekken. Het is daarom maar de vraag of het aantal arbeidsbeperkten die aan het werk zijn gegaan, ook werkelijk is toegenomen. Niet alle mensen met een arbeidsbeperking vallen bovendien onder de banenafspraak.

De arbeidsdeelname van mensen met een beperking blijft, ondanks de meer dan 30.000 banen die er sinds 2012 volgens cijfers van de staatssecretaris bij zijn gekomen, veel te laag. Reden dus om kritisch naar de beweringen van de staatssecretaris te kijken. Want de banenafspraak is geen papieren doelstelling maar moet zorgen voor echte banen voor mensen met een beperking.

Training en handreiking

Ieder(in) biedt samen met het College voor de Rechten van de Mens de training, Selecteren zonder beperking‚ aan. De training is bedoeld voor werkgevers die werknemers met een beperking in dienst willen nemen, maar niet weten hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.

Deel dit bericht