De lange wachtlijsten voor huishoudelijk hulp leiden tot onhoudbare situaties, waarschuwt Cliëntenbelang Amsterdam – lid van Ieder(in) - in een manifest. De wachtlijsten zijn een gevolg van politieke keuzes, zoals het hanteren van een budgetplafond voor zorgaanbieders. Schaf dat plafond af en werk beter samen om de wachtlijsten op te lossen, zijn enkele aanbevelingen uit het manifest dat ze aan de gemeente hebben aangeboden.

Soms jaren wachten, veel persoonlijk leed

Mensen die huishoudelijke hulp hard nodig hebben, moeten soms maanden, soms zelfs jaren, wachten voordat zij aan de beurt zijn. In het manifest wordt het gemeentebestuur opgeroepen om snel maatregelen te nemen. ‘Dit leidt tot schrijnende situaties en veel persoonlijk leed. De situatie in Amsterdam is onhoudbaar geworden. Buurteams zien schrijnende gevallen van vervuiling en verwaarlozing. Ongelukken door valgevaar liggen op de loer. Mantelzorgers raken overbelast. Buurtteammedewerkers en casemanagers gaan soms over hun eigen grenzen heen en pakken zelf huishoudelijke taken op’, waarschuwt Cliëntenbelang in het manifest.

Cliëntenbelang stelt voor om de zogeheten budgetplafonds voor zorgaanbieders af te schaffen want daardoor lopen de wachtlijsten alleen maar op. Ook moet er een Taskforce komen, waarin verschillende betrokken partijen, zoals de buurtteams en de thuiszorgorganisaties, met de gemeente samenwerken om de wachtlijsten aan te pakken. Nu werkt iedereen teveel langs elkaar heen.

De grote problemen met wachtlijsten voor huishoudelijke hulp spelen ook in andere gemeenten, blijkt uit deze uitzending van Kassa: Duizenden mensen wachten vaak maanden op Wmo-hulp van de gemeente – Kassa – BNNVARA.

Het manifest van Cliëntenbelang Amsterdam is hieronder te downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over