In september dit jaar is de digitale raadpleging ‰Û÷Zorg naar gemeenten - Goed voor elkaar?‰Ûª gehouden. Hieraan hebben ruim tienduizend mensen meegedaan. Ze zijn bevraagd over de hulp die ze aan anderen verlenen en over hun ervaringen met de gemeente. Op basis van de uitkomsten hebben de samenwerkende cliÌÇntenorganisaties aanbevelingen opgesteld voor de Wmo-wethouders.

Uit de raadpleging blijkt dat mensen veel voldoening halen uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk maar dat vooral mantelzorgers ook de nodige knelpunten ervaren. Zo heeft bijvoorbeeld 40% van de mantelzorgers gezondheidsklachten door het mantelzorgen. De cliëntenorganisaties pleiten daarom voor het verbeteren van de mantelzorgondersteuning en respijtzorg.

Verder blijkt dat veel mensen ontevreden zijn over het gesprek dat ze met de gemeente hebben gehad over ondersteuning. Ze vinden de voorlichting over procedures, eigen bijdragen en onafhankelijke cliÌÇntondersteuning onvoldoende. En slechts 20% is echt tevreden met de uitkomst van het gesprek. De cliëntenorganisaties doen daarom een reeks aanbeveling om het contact tussen gemeente en burger te verbeteren.

Factsheet
De belangrijkste uitkomsten van de digitale raadpleging en de aanbevelingen zijn vastgelegd in een factsheet. Deze factsheet is onlangs naar alle Wmo-wethouders gestuurd en naar de plaatselijke Wmo-raden. Daarnaast heeft staatssecretaris Van Rijn de Wmo-wethouders recent ook nog in een brief gewezen op deze factsheet.

Hieronder kunt u deze factsheet downloaden.

AVI
De raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI), waarin negen landelijke cliÌÇntenorganisaties samenwerken.

Zie ook ons eerdere bericht over de uitkomsten van de digitale raadpleging.

 

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over