De toekomst van de gehandicaptenzorg kan en mag niet worden bepaald als de mensen om wie het gaat hier geen volwaardige stem in hebben. Cliëntenorganisaties trekken zich nu terug uit de gesprekken met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) rondom het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Al langere tijd hameren KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) erop dat het perspectief van mensen met een beperking en hun naasten onvoldoende is geborgd in dit akkoord.
decoratief

Geen volwaardige stem

Door stijgende kosten en arbeidsmarktproblematiek staat de gehandicaptenzorg onder druk. Daarom sloten VGN en ZN in februari 2022 een landelijk akkoord voor een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Direct bij het verschijnen van dit akkoord vroegen bovengenoemde cliëntenorganisaties al aandacht voor het ontbrekende cliënten- en naastenperspectief. Hierover is veelvuldig contact geweest met VGN en ZN. Desondanks krijgen de vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking en hun naasten geen volwaardige, betekenisvolle stem in het akkoord.

Niets over ons zonder ons

Volgens het VN-verdrag Handicap is het betrekken van cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigheid niet vrijblijvend. Samen vormen de genoemde organisaties een netwerk dat diepgeworteld is in de achterban van mensen met een beperking en hun naasten. Zij willen met hun kennis en ervaring bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen in de gehandicaptenzorg. Het kan niet zo zijn dat zorgkantoren en zorgaanbieders alleen met elkaar hier afspraken over maken.

Positie cliëntenorganisaties

KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) hebben daarom aan VGN en ZN laten weten geen mogelijkheden meer te zien om op een wezenlijke manier bij te dragen aan de acties vanuit het landelijk akkoord. Wel blijven zij zich inzetten voor de ‘Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Daarin zijn cliëntenorganisaties goed gepositioneerd en worden mensen met een beperking en hun naasten betrokken bij de te nemen acties.

Deel dit bericht