Het rapport ‰'Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?' is beschikbaar. Hierin staan de uitkomsten van de in september gehouden raadpleging van mensen die nu AWBZ-zorg krijgen maar volgend jaar voor hun ondersteuning bij de gemeente moeten aankloppen. In de rapportage zijn ruim 3000 reacties meegenomen. De raadpleging is uitgevoerd door negen landelijke cliëntenorganisaties.

De raadpleging vond plaats vóór de start van de landelijke campagne over de veranderingen in de zorg op 16 oktober. Het onderzoek heeft nuttige aanbevelingen opgeleverd voor het informeren van inwoners door gemeenten. Deze aanbevelingen zijn begin november vooruitlopend op de rapportage naar alle Wmo-wethouders en ‰-raden gestuurd. Het rapport toont de gegevens waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd.

Overgangsrecht

Uit de raadpleging van de cliëntenorganisaties blijkt dat mensen nog vaak geen idee hebben waar ze straks voor hun ondersteuning moeten aankloppen. Ook het overgangsrecht dat in 2015 geldt, is vaak niet bekend, terwijl deze groep daar wel voor in aanmerking komt.

Persoonlijke voorlichting naast algemene campagne

De cliëntenorganisaties adviseren de gemeenten om niet alleen algemene voorlichting over het lokale beleid te geven, maar vooral ook persoonlijke informatie. Bied mensen de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Laat in dat gesprek aan de orde komen wat er in hun persoonlijke situatie verandert en bespreek samen wat de verschillende mogelijkheden  voor zorg en ondersteuning zijn. Neem ook financiële consequenties voor mensen mee en leg in het gesprek uit wat het overgangsrecht betekent voor betrokkenen. De planning van het gesprek is belangrijk zodat mensen tijd genoeg hebben om tot een weloverwogen besluit te komen. Gemeenten moeten bovendien mensen erop wijzen dat zij een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen meenemen naar het gesprek.

Landelijke cliëntenorganisaties

De negen betrokken organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, de koepelorganisatie van mensen met een beperking Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, Mezzo (mantelzorgers), Patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Zij werken samen binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI) om Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en gemeenten voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten.

Onderaan deze berichtgeving vindt u de downloads van het rapport ‘Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?’ en de ‘brief met aanbevelingen voor gemeentelijke voorlichtingscampagnes’.

Website Aandacht voor iedereen
Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over