Iedereen dacht dat in het Herfstakkoord was afgesproken dat er 25 miljoen extra op de cliëntondersteuning zal worden bezuinigd. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS liet de staatssecretaris weten dat het anders ligt. Deze bezuiniging betreft het hele sociale domein waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn en is niet specifiek op de cliëntondersteuning gericht.

In de aanloop naar het debat had MEE Nederland, gesteund door onder meer de CG-Raad en Platform VG, gewezen op de desastreuze gevolgen van nieuwe bezuinigingen. Tijdens het debat bleek dat ook veel Kamerleden zich hierover zorgen maakten. De staatssecretaris liet  hierop dus weten dat de bezuiniging zich richt op het totale budget voor het sociaal domein.

Daarnaast zegde de staatssecretaris toe: ‰’Ik wil met de VNG, cliëntenorganisaties en MEE spreken over de vraag hoe we de continuïteit en beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning in iedere gemeente kunnen regelen.’ Hij verwacht dat ruim voor de begrotingsbehandeling 2015 helderheid is over de wijze waarop de onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociaal domein wordt georganiseerd. ‰’We kunnen dan altijd alsnog bezien of andere voorstellen nodig zijn‰’, zo zei hij.

MEE Nederland is tevreden met deze uitkomst.

Meer over Zorg
Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over