Mensen met een beperking moeten volledig toegang hebben tot rechtsbescherming. Maar daar is nu onvoldoende sprake van, stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse monitor over het VN-verdrag handicap. Dit bevestigt de signalen die we bij Ieder(in) binnenkrijgen. Voor mensen met een beperking is recht hebben nog lang niet gelijk aan je recht krijgen. Volgens het College moet de overheid onder meer een nationaal actieplan ontwikkelen om de rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen.
Illustrtratief: jonge vrouw achter een laptop. Ze lijkt moedeloos.

Belangrijkste aanbevelingen van het College

  • Ontwikkel een Nationaal Actieplan met concrete maatregelen om de rechtsbescherming te garanderen.
  • Onderteken het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag handicap. Dit heeft Nederland namelijk nog steeds niet gedaan. Door dit te ondertekenen kunnen mensen hun klacht ook voorleggen aan het VN-comité handicap, een internationaal comité.
  • Hef het verschil in rechtsbescherming tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland op en breid de werking van het VN-verdrag handicap uit tot Caribisch Nederland.

Toegang tot de rechter

Het College is toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit verdrag beschermt de rechten van mensen met een beperking. Als toezichthouder publiceert het College ieder jaar een monitor over de stand van zaken rondom dit verdrag. Dit jaar staat het thema ‘Toegang tot de rechter centraal’. Toegang tot de rechter gaat over gelijkheid en toegankelijkheid bij rechtsbescherming. Niet alleen bij de rechter, maar bijvoorbeeld ook al bij arrestatie, verhoor, bezwaar bij gemeenten en UWV, klachten over verplichte of onvrijwillige zorg. Ook moeten mensen met een beperking, net als ieder ander, werkzaam kunnen zijn binnen de rechtsbescherming.

Lees hier het hele bericht van het College en de monitor.

Deel dit bericht

Meer nieuws over