Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij keek het College naar artikelen uit het VN-verdrag die gaan over zelfstandig leven in de samenleving, werk en onderwijs. Eén van de hoofdconclusies van het onderzoek is dat naarmate iemands beperking ernstiger is, de inclusie en participatie in de samenleving minder is.

Derde meting over VN-verdrag in de praktijk

Het College voor de Rechten van de mens houdt toezicht op de uitvoering en naleving van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Daarvoor laat het College ook cijfermatig onderzoek doen. Het rapport ‘Inzicht in inclusie III’ is het derde in een reeks rapporten over het VN-verdrag in de praktijk. Er is ditmaal extra gekeken naar het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, het recht op werk en werkgelegenheid en het recht op onderwijs. De conclusie van het College is dat op alle drie de gebieden – wonen, werk en onderwijs – over het algemeen mensen met een beperking minder goed kunnen meedoen aan de samenleving dan mensen zonder beperking.

Samenleving onvoldoende ingericht op mensen met een zwaardere beperking

Het rapport laat ook zien dat de ervaringen van groepen mensen uiteenlopen. Zo hebben mensen met een psychische aandoening, mensen met zwaardere vormen van een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking minder vaak betaald werk. En kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking gaan minder vaak naar een reguliere school.

Het College ziet ook dat, naarmate de aard van de beperking ernstiger is, mensen minder kunnen deelnemen aan de samenleving. Bij deze groep komt het vaker voor dat zaken zoals hun woning, persoonlijke ondersteuning of hun werkplek niet goed geregeld of aangepast zijn. Terwijl zij juist de ondersteuning of aanpassing zo hard nodig hebben om mee te kunnen doen.

Van inzicht naar actie

Het rapport geeft inderdaad -zoals de titel zegt- inzicht in de inclusie van mensen met een beperking. En Ieder(in) herkent zich in de uitkomsten. Ieder(in) vindt het belangrijk dat het VN-verdrag handicap wordt nageleefd voor alle mensen met een beperking, ongeacht de aard of de ernst van hun beperking. Het is daarom nodig om in het beleid en in de uitvoering meer aandacht te schenken aan de participatie van mensen met een ernstige of meervoudige beperking. En te zorgen dat de toegang tot passende zorg en ondersteuning juist voor deze groep goed gaat.

Lees hier het hele rapport Inzicht in inclusie III: Mensen met een beperking nog steeds op achterstand | College voor de Rechten van de Mens

Deel dit bericht