Vandaag is het College voor de Rechten van de Mens van start gegaan. Dit College neemt de taken over van de Commissie Gelijke Behandeling die ophoudt te bestaan. Dus met een klacht over ongelijke behandeling kunt u voortaan bij het College terecht.

Het nieuwe instituut gaat de mensenrechten in Nederland bewaken en bevorderen. Daaronder vallen ook de mensenrechten van mensen met een beperking.

Verder neemt het College de taken over van de Commissie Gelijke Behandeling. Dit betekent dat u een klacht in kan dienen bij het College als u zich ongelijk behandeld voelt vanwege uw handicap of chronische ziekte. Bijvoorbeeld op het werk of op school. Het college doet vervolgens een uitspraak. Die is niet bindend maar heeft wel zoveel gezag dat hij meestal wordt opgevolgd.

Adviesraad

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een Raad van Advies met leden afkomstig van maatschappelijke organisaties. In de adviesraad zit ook Marianne Kroes. Zij was jarenlang werkzaam bij de CG-Raad als juridisch beleidsmedewerkster. Ook maakte ze deel uit van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Website College voor de Rechten van de Mens

Deel dit bericht

Meer nieuws over