De overheid wil de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en de mensen om hen heen verbeteren en toekomstbesteding maken. Ieder(in) is daar, samen met veel andere partijen, intensief bij betrokken. Wat we doen en voor wie staat in de Toekomstagenda 'Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking'. Op maandag 25 maart vindt het jaarlijkse congres Toekomstagenda ‘Zorg voor mensen met een beperking’ plaats. Je kunt je nu aanmelden.
Een man een vrouw zitten lachend aan tafel. Beiden een beker en een bord met boterham voor zich. De man links lacht voluit richting camera en draagt een blauw t-shirt. De vrouw leunt met onderarmen op tafel, draagt een bril en zwart t-shirt en lacht richting de man. Op de achtergrond licht dat door grote ramen binnenvalt.

Met een inspirerend programma en een keuze uit ruim 30 workshops laten we de voortgang zien op weg naar toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Het congres is bedoeld voor mensen met een beperking, hun naasten, (zorg)professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders in de zorgsector en het maatschappelijk domein.

Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport is eigenaar van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Verschillende partijen uit het werkveld werken mee aan de acties uit de Toekomstagenda. Zo ook diverse cliënt- en naastenorganisaties, waaronder KansPlus, Per Saldo, Spierziekten Nederland, Dit Koningskind, Helpende Handen, NaarKeuze, SIEN, LFB, EMB Nederland en Ieder(in). Het is belangrijk dat bij alle onderdelen de mensen om wie het gaat worden betrokken.

Zes thema’s

De Toekomstagenda loopt tot 2027 en heeft zes belangrijke thema’s:

1. Complexe zorg

Het verbeteren van de kennis over en ondersteuning van doelgroepen met een complexe zorgvraag, zoals mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten.

2. Licht verstandelijke beperking

Het verbeteren van de (levenslange) ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en betere kansen voor talentontwikkeling in dagbesteding en onderwijs.

3. Clientondersteuning

Het versterken van de reguliere en de gespecialiseerde clientondersteuning. De beschikbaarheid, kwaliteit en de vindbaarheid van de clientondersteuning moeten beter, vooral als mensen overgaan van de ene zorgwet naar de andere of als ze met verschillende wetten tegelijk te maken hebben.

4. Zorgtechnologie en innovatie

Het beschikbaar stellen van technologie voor de zorg en ondersteuning en het toerusten van zorgmedewerkers om hiermee te werken.

5. Arbeidsmarkt en vakmanschap

Het aantrekkelijker maken van zorgopleidingen en het behouden van mensen die in zorg en ondersteuning werken.

6. Levenslang en levensbreed – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Dit zesde onderdeel is op aandringen van Ieder(in) en de cliëntenorganisaties toegevoegd. Het gaat onder andere over passende (langere) indicaties uit de Wmo voor mensen met een levenslange beperking, betere ondersteuning voor mensen die thuis wonen en over mantelzorgondersteuning.

De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking vind je hier.

Deel dit bericht