Ook dit jaar organiseert de Landelijke CliÌÇntenraad een groot congres voor leden van cliÌÇntenraden. Thema dit jaar is ‰Û÷Van inhoud naar doen‰Ûª. Deelnemers kunnen deelnemen aan twee zogenaamde ‰Û÷leertafels‰Ûª. Kernvraag bij iedere leertafel zal zijn: hoe kunt u in uw cliÌÇntenraad met dit onderwerp aan de slag?

Het congres is op donderdag 9 april in de Meervaart in Amsterdam. Kosten zijn 25 euro per persoon. Er zijn in totaal zeventien leertafels over de volgende onderwerpen:

 • Jongeren met Licht Verstandelijke Beperkingen
 • De dialoog van Leeuwarden ‰ÛÒ ontmoeten en verbinden
 • Hoe betrek je jongeren bij cliÌÇntenparticipatie?
 • Verplicht vrijwilligerswerk
 • CliÌÇntenparticipatie in de arbeidsmarktregio
 • Schuldhulpverlening
 • De positie van Wsw-gerechtigden
 • Werk en inkomen in wijkteams
 • VN-verdrag
 • De FNV, samenwerkingspartner van cliÌÇntenraden
 • Benut ervaringen cliÌÇnten bij ontwikkelen en uitvoeren beleid
 • Privacy
 • Samenwerken met ervaringsdeskundigen
 • CliÌÇntondersteuning
 • Van school naar werk
 • Kwaliteit en professionals

Lees hier meer over de leertafel en het programma.

Direct aanmelden voor het LCR-congres 2015

Deel dit bericht

Meer nieuws over