Voorzitter – Ben Hammer – b.hammer@kpnmail.nl

Vice-voorzitter – Sander Hilberink – s.r.hilberink@hetnet.nl

Penningmeester – Martijn Jansen – mjn@tg.nl

Bestuurslid – Maaike Ballieux – meballieux@ziggo.nl

Bestuurslid – Beer Boneschansker – bboneschansker506@telfort.nl

Vragen aan het bestuur kun je mailen naar bestuur@iederin.nl