Directie

Illya Soffer, directeur – i.soffer@iederin.nl
Pien Haruna, directiesecretaresse – p.haruna@iederin.nl

Bedrijfsvoering en personeelszaken

Bas Duym, manager bedrijfsvoering – b.duym@iederin.nl
Marian Keus, HR adviseur – personeelszaken@iederin.nl
Steve Sabandar – s.sabandar@iederin.nl

Secretariaat
Pien Haruna – p.haruna@iederin.nl
Dini Zeggelaar – d.zeggelaar@iederin.nl
Diane van Boggelen – d.vanboggelen@iederin.nl

Receptie
Wendy Kuiper – receptie@iederin.nl
Inge Wajon – receptie@iederin.nl

Programma’s en projecten

Liesbeth Moret, juridisch medewerker – l.moret@iederin.nl
Thomas Ronnes, public affairs adviseur – t.ronnes@iederin.nl

Programma Wonen en Leven

Marijke Hempenius, programmamanager – m.hempenius@iederin.nl
Martin Boerjan, beleidsmedewerker – m.boerjan@iederin.nl
Wouter Bolier, beleidsmedewerker – w.bolier@iederin.nl
Thijs Hardick, beleidsmedewerker – t.hardick@iederin.nl
Claartje Sadée, beleidsmedewerker – c.sadee@iederin.nl
Anneke van der Vlist, beleidsmedewerker – a.vandervlist@iederin.nl
Marije Hagendoorn, communicatieadviseur – m.hagendoorn@iederin.nl
Dini Zeggelaar, projectondersteuner – d.zeggelaar@iederin.nl

Programma Zorg en Ondersteuning

Lotte van der Meer, beleidsmedewerker – l.vandermeer@iederin.nl
Marjolein Schipper, beleidsmedewerker – m.schipper@iederin.nl
Shannah Spoelstra, beleidsmedewerker – s.spoelstra@iederin.nl
Saskia Visser, beleidsmedewerker – s.visser@iederin.nl
Ina Vijzelman, beleidsmedewerker – i.vijzelman@iederin.nl
Hans van Boxtel, communicatieadviseur – h.vanboxtel@iederin.nl
Ana Karadarevic, communicatieadviseur – a.karadarevic@iederin.nl
Dini Zeggelaar, projectondersteuner – d.zeggelaar@iederin.nl

Programma Leren en Werken

Marcel van Bockel, programmamanager – m.vanbockel@iederin.nl
Joris Barendrecht, beleidsmedewerker – j.barendrecht@iederin.nl
Marion van Beek, beleidsmedewerker – m.vanbeek@iederin.nl
Vera Meewis, beleidsmedewerkers – v.meewis@iederin.nl
Daniël Toebes, beleidsmedewerker – d.toebes@iederin.nl
Lydia Vlagsma, beleidsmedewerker – l.vlagsma@iederin.nl
Rolf Smid, communicatieadviseur – r.smid@iederin.nl
Diane van Boggelen, projectondersteuner – d.vanboggelen@iederin.nl

Programma VN-verdrag Handicap

Klaske Bos, projectleider – k.bos@iederin.nl
Xan Koster, beleidsmedewerker, x.koster@iederin.nl
Agnes Dircken, beleidsmedewerker – a.dircken@iederin.nl
Thijs Hardick, beleidsmedewerker – t.hardick@iederin.nl
Marije Hagendoorn, communicatieadviseur – m.hagendoorn@iederin.nl

Communicatie

Communicatieadviseurs
Hans van Boxtel – h.vanboxtel@iederin.nl (tot april 2024 afwezig)
Marije Hagendoorn – m.hagendoorn@iederin.nl
Margreet Jonge Poerink – m.jongepoerink@iederin.nl
Ana Karadarevic – a.karadarevic@iederin.nl
Magreet Schrijvens – m.schijvens@iederin.nl
Rolf Smid – r.smid@iederin.nl

Communicatiemedewerker
Muel Hekman – m.hekman@iederin.nl

Persvoorlichting
Dagmar Heijsteeg, d.heijsteeg@iederin.nl

Meldpunt

Meldpunt Ieder(in) / Adviespunt ervaringsdeskundigheid
Jacqueline van Haaster – j.vanhaaster@iederin.nl
Liesbeth Moret – l.moret@iederin.nl
Petra Stassar – p.stassar@iederin.nl

Informatiepunt Wajong
Jacqueline van Haaster – j.vanhaaster@iederin.nl
Joris Barendrecht – j.barendrecht@iederin.nl
Marion van Beek – m.vanbeek@iederin.nl
Liesbeth Moret – l.moret@iederin.nl

Meldpunt Juiste loket
Marion van Beek – m.vanbeek@iederin.nl
Gerdien Buesink – g.buesink@iederin.nl
Marjolein Schipper – m.schipper@iederin.nl