Journalist of redacteur

Heb je een interviewverzoek of researchvraag?
Voor alle persvragen kun je bellen naar 030 720 00 10 of mailen naar pers@iederin.nl.
Vanwege de vakantieperiode zijn we van half juli tot begin augustus mogelijk minder goed bereikbaar. Stel je vragen in deze periode daarom zoveel mogelijk via de mail.

Ook persberichten mogen naar pers@iederin.nl.

Overname van berichten en beeldmateriaal

Berichten op onze website mogen met bronvermelding worden overgenomen voor publicatie op websites, in vak- en ledenbladen en andere media. Dit geldt niet voor de beelden. De beelden op onze website zijn niet rechtenvrij.