De coronamaatregelen in Nederland zijn al enige tijd afgeschaald, toch blijft aandacht voor het virus nodig. Meer maatregelen zijn en blijven nodig om mensen met een verhoogd gezondheidsrisico vanwege een beperking of chronische ziekte te beschermen, in het geval van grotere aantallen besmettingen. Ook vraagt Ieder(in) aandacht voor mensen met het postcovidsyndroom, dat inmiddels is uitgegroeid tot een maatschappelijk probleem.
decoratief

Deze en meer punten brengen we onder de aandacht in een brief aan de Tweede Kamer, die onder dit bericht staat. Op 10 mei praat de Tweede Kamercommissie VWS over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en pandemische paraatheid.

Maatregelen zijn en blijven nodig

De komende jaren zal het coronavirus blijven rondgaan in de samenleving. Voor veel mensen lijkt er weinig meer aan de hand. Een deel van de mensen die het virus oploopt is echter nog steeds extra kwetsbaar, door het virus zelf of door het risico op het postcovidsyndroom (ook wel bekend als long covid). Ieder(in) vindt dat bepaalde maatregelen nodig zijn en blijven. Zo moet het voor mensen die vanwege een beperking of chronische aandoening kwetsbaar zijn, mogelijk blijven om via een apotheek maandelijks beschermende middelen en coronatests te halen.

Daarnaast pleiten we voor de mogelijkheid om zo nodig snel in actie te komen en beschermende maatregelen op te schalen. Dit moet vooral kunnen op die plekken die mensen met een kwetsbare gezondheid niet kunnen ontwijken, zoals huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Verder zou het goed zijn als er gericht extra vaccinatierondes worden ingezet voor specifieke groepen met een kwetsbare gezondheid. Dit moet gebeuren volgens de leidraad van de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Maatwerk in bescherming

Mensen die door hun aandoening al kwetsbaarder zijn voor virusinfecties hebben meer last van een coronabesmetting. Mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of MS hebben na een coronabesmetting last van blijvende achteruitgang in gezondheid. We pleiten er daarom al langer voor om het overleg aan te gaan met werkgevers, onderwijsinstellingen en andere organisaties over meer kennis en informatie over besmettingen en mogelijk lange termijneffecten. We vinden dat er mogelijkheden moeten komen voor maatwerk in bescherming, door middel van bijvoorbeeld thuiswerken en thuisonderwijs.

Postcovidsyndroom

Tenslotte vragen wij aandacht voor het postcovidsyndroom. Er is te weinig aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om het te voorkomen, en voor de gevolgen. Als cijfers uit het buitenland worden vertaald naar Nederland, ervaren zo’n 600 duizend mensen klachten. Ongeveer 200 duizend mensen kunnen deels of volledig niet meer werken. Deze aantallen maken duidelijk dat er sprake is van een maatschappelijk probleem. Om te weten te komen hoe groot het probleem is, en om het aan te kunnen pakken, is het nodig dat beter in kaart wordt gebracht hoe de situatie in Nederland is.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over