Niet alleen in Nederland hebben de crisismaatregelen een groot effect op mensen met een beperking en chronische aandoening. Vanuit heel Europa komen signalen binnen over het onvoldoende beschikbaar zijn van testen, zeker in woonvoorzieningen en thuissituaties. Ook vereenzaming, onduidelijkheid over opnamecriteria voor ziekenhuis en intensive care en toename huiselijk geweld zijn duidelijk zichtbare effecten. Het European Disability Forum concludeert dat ondanks de uiteenlopende maatregelen die de verschillende landen nemen en de culturele en geografische verschillen, de impact op mensen met een beperking in alle landen zeer vergelijkbaar is.

Dat de maatregelen in Europa vooral onze achterbannen en ouderen raken, komt omdat zij vaak in verzorgingshuizen en (kleinschalige) woonvoorzieningen wonen. We hebben de afgelopen weken kunnen ervaren dat de impact op alle betrokken, ook verzorgenden, naasten, verzorgers en medici enorm is.

Ook voor de langere termijn zijn de vragen volgens het EDF in Europese landen vergelijkbaar: hoe pakken we de draad weer op? Moeten mensen in kwetsbare posities (en hun naasten en verzorgers) nog maanden binnen blijven?

Het EDF is in nauw contact met de Europese lidorganisaties, waaronder Ieder(in) en collega-koepels en vraagt continue bij het Europese Parlement en de Eurocommissaris voor gehandicaptenzaken aandacht voor de moeilijke positie van de ruim 100 miljoen Europeanen met een beperking en hun omgeving.

Bekijk de corona informatie en oproepen van het EDF (in het Engels)

Lees hieronder de signalen die Ieder(in) heeft gedeeld met het EDF (in het Engels)

Deel dit bericht

Meer nieuws over