Deze week publiceerde het UWV nieuwe cijfers over de banenafspraak (trendrapportage 2de kwartaal 2020). De cijfers laten zien dat de coronacrisis ook impact heeft op de banenafspraak. Ten opzichte van het 1ste kwartaal 2020 is het aantal banen binnen de banenafspraak afgenomen. Dat is nieuw. Een daling in het 2de kwartaal ten opzichte van het 1ste kwartaal is sinds de invoering van de banenafspraak nooit eerder voorgekomen.

De cijfers

Ten opzichte van het eerste  kwartaal zijn in het tweede kwartaal binnen de banenafspraak 1.611 personen minder aan het werk. Dat is een daling van 1,4 procent. Vorig jaar (2019) was er in het 2e kwartaal een toename van meer dan 3.000 werkzame personen (3% toename).

De daling van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak in het 2de kwartaal is bijna even sterk als de daling van het aantal werkzame personen onder  de algehele beroepsbevolking. In het 2de kwartaal was de daling onder de algehele beroepsbevolking 1,9 procent.

Banenafspraak alleen is niet genoeg

In de evaluatie van de banenafspraak (2019) staat dat het succes van de banenafspraak samenhangt met economische welvaart. Nu het economisch minder gaat, zien we dat inderdaad terug in de cijfers. Dit laat volgens Ieder(in) zien dat een echt inclusieve arbeidsmarkt nooit bereikt wordt met alleen maar de banenafspraak. Voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt is meer nodig.

Mensen met een arbeidsbeperking ervaren veel extra drempels bij het (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt. De oorzaak hiervoor ligt vaak niet bij de werkzoekende zelf, maar bij een gebrek aan passende ondersteuning of passend werk of door vooroordelen bij werkgevers. En daar bovenop komt de corona-crisis. Structurele problemen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat veel mensen met een arbeidsbeperking extra hard getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis.

Nog altijd loopt de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking ver achter op die van de algehele bevolking. Met regelgeving die alleen gericht is op mensen in het doelgroepregister van de banenafspraak, zal deze kloof onverminderd groot blijven.

Behoefte aan inzicht alle mensen met een arbeidsbeperking

De groep mensen met een arbeidsbeperking die problemen ervaart op de arbeidsmarkt is groter dan het doelgroepregister van de banenafspraak. Deze mensen zijn echter niet allemaal goed in beeld. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking die een bijstandsuitkering krijgen of  mensen met een arbeidsbeperking die geen recht op een uitkering hebben.  Hierdoor blijft onduidelijk hoe groot de impact van de coronacrisis op de inclusieve arbeidsmarkt precies is.

Duidelijk is wel dat een inclusieve arbeidsmarkt  oog heeft voor álle mensen met een beperking en bijdraagt  aan een gelijkwaardige positie voor mensen met een arbeidsbeperking; óók in tijden van economische recessie. Daar moet beleid op worden gemaakt.

Meer informatie

UWV Trendrapportages banenafspraak
Evaluatie banenafspraak en quotum – Meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking?
Startpagina dashboard banenafspraak
CBS dashboard werkenden

Deel dit bericht

Meer nieuws over