Nederland snakt naar het versoepelen van de ingrijpende coronamaatregelen. Voor mensen met een beperking is dat niet anders. Zij missen sociale contacten, cultuur, werk en onderwijs. Wanneer je een verhoogd risico hebt bij een Covid-besmetting, zit er aan die versoepelingen ook een keerzijde. Minder maatregelen betekent meer besmettingen en meer risico’s voor je gezondheid. Ieder(in) dringt daarom in een brief aan de Tweede Kamer aan op het zorgvuldig en op een inclusieve manier versoepelen van de coronamaatregelen.

Maatregelen nodig om mensen met een hoog risico te beschermen

Bij de versoepelingen moet rekening worden gehouden met mensen met een bij Covid-19 kwetsbare gezondheid. Ieder(in) maakt zich zorgen over de groepen mensen voor wie een coronabesmetting ernstige gezondheidsschade oplevert. Hun levens kunnen nog altijd flink ontwricht raken. We pleiten ervoor dat deze mensen zichzelf en hun naasten beter kunnen beschermen. We hebben de Tweede Kamer daarom gevraagd de volgende maatregelen te nemen:

  • Medische mondneusmaskers (FFP2) te verstrekken aan mensen die dat vanwege een medisch risico nodig hebben.
  • Basismaatregelen voorlopig te blijven hanteren inclusief adequate handhaving.
  • Ervoor te zorgen dat de werkomgeving en het onderwijs veilig zijn, waarbij de ventilatie op orde is.
  • Mogelijkheden voor thuiswerk en online onderwijs te behouden.

 Te vroeg om digitale begeleidingscommissie af te schalen

De minister is van plan de inbreng van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC)  af te schalen. Deze commissie houdt in de gaten of digitale maatregelen zoals apps en websites wel toegankelijk, veilig en begrijpelijk zijn. De commissie doet belangrijk werk, omdat er ook apps en websites worden ingezet na de versoepelingen. Het werk van deze commissie moet worden voortgezet en de adviezen dienen bij de beslissingen over de maatregelen en middelen worden meegenomen, vragen we in de brief aan de Tweede Kamer.

De brief aan de Tweede Kamer voor het coronadebat van 24 januari is hieronder te lezen.

Het coronadebat is woensdag 26 januari om 13 uur, te volgen via Livestream: Plenaire zaal | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Deel dit bericht