Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en positie van mensen met een beperking rekening wordt gehouden.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de lockdown wordt versoepeld. Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en positie van mensen met een beperking rekening wordt gehouden. Met het ministerie van VWS en andere organisaties werkt Ieder(in) aan een covid-strategie voor mensen met en beperking. Uitvoering van het VN-verdrag Handicap in crisistijd.

Het goede nieuws is dat de gehandicaptenzorg nu op het netvlies van het kabinet staat. Dit leidt ook meteen tot goede stappen zoals de verruiming van de bezoekregeling voor instellingen in de gehandicaptenzorg, verruimen van logeermogelijkheden bij ouders en familie en het opstarten van dagbesteding, zie ons webbericht. Dit is belangrijke vooruitgang voor duizenden mensen en fel bepleit door Ieder(in) en andere gehandicapten- en patiëntenorganisaties.

Strategie: handen en voeten aan VN-verdrag Handicap in crisistijd

Deze eerste stappen zijn een begin. Het ministerie van VWS werkt momenteel met Ieder(in) en andere pg-organisaties aan een covid-strategie voor mensen met een beperking. Die strategie is een belangrijke leidraad voor hoe mensen met een beperking in al hun verscheidenheid uit de crisis komen en wat voor hen nodig is bij de inrichting van de anderhalvemeter samenleving.

De strategie gaat ook over de wijze waarop onevenredige schade, extra belemmeringen, gezondheidsrisico’s, uitsluiting en achterstand kunnen worden voorkomen en teruggedrongen.
Essentieel is dat bij alle protocollen en plannen ervaringsdeskundigen (en hun organisaties) tijdig en serieus worden betrokken, zoals dit ook voortvloeit uit het VN-Verdrag Handicap.

We doen mee met de versoepelingen

Vanuit de gehandicaptenorganisaties hebben we een aantal ambities neergelegd, waarbij de inbreng van mensen met een beperking bij al het beleid dat hen aangaat in alle domeinen van de samenleving gegarandeerd moet zijn. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking – dus ook mensen met een hoog gezondheidsrisico – mee moeten kunnen doen in de geleidelijke versoepelingen van maatregelen en het opstarten van een samenleving met Corona. Zij mogen niet onnodig en onevenredig op achterstand komen.

In de praktijk moet zich dat vertalen in het hervatten van bezoek, dagbesteding, zorg en ondersteuning, het realiseren van voldoende beschikbaarheid van tests en bescherming, ruime ondersteuning van mantelzorgers en toegankelijke communicatie en informatie voor iedereen met een beperking.

Protocol openbaar vervoer

Hoe belangrijk de inbreng van onze achterban is, blijkt ook uit het vorige week bekend geworden protocol voor het openbaar vervoer. Daarin werd aanvankelijk geen rekening gehouden met mensen met een beperking. De maatregelen waren niet toegankelijk en praktisch niet goed bruikbaar. Met de inbreng van ervaringsdeskundigen en Ieder(in) wordt nu gewerkt aan een meer VN-proof protocol voor het OV. Voor andere economische en maatschappelijke sectoren kan dit als voorbeeld dienen: zoek en luister vanaf het begin naar de inbreng van mensen met een beperking.

Bestuurlijk commitment: covid-strategie biedt ministeries houvast

Nodig is daarbij ook de betrokkenheid en ambitie van andere ministeries. De covid-strategie en de uitwerking van al die maatschappelijke protocollen is niet alleen een zaak van het ministerie van VWS. We vragen om bestuurlijk commitment van de andere departementen, zodat de inbreng van mensen met een beperking ook wordt meegenomen bij maatregelen die gaan over werk, inkomen, onderwijs en vrije tijd.

Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ‘Ieder(in) verwacht dat de covid-strategie eind mei aan de Tweede Kamer kan worden gepresenteerd. Dan hebben we houvast voor het oplossen van acute problemen én houvast voor de toekomst. Want in de volgende fases van deze pandemie mag en kan de stem van mensen met een beperking of chronische ziekte niet meer ontbreken.’

Deel dit bericht

Meer nieuws over