Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 worden alle mensen met een Wajong uitkering opnieuw gekeurd (herindeling). Het UWV voert deze herkeuring van de Wajong uit. Mensen die vóór 2015 een AWBZ-indicatie dagbesteding hadden, krijgen bij de herindeling automatisch de beoordeling, geen arbeidsvermogen‚ en behouden de Wajong (75% wettelijk minimumloon). Probleem is dat het UWV niet altijd weet of iemand voor 1 januari 2015 een AWBZ-indicatie dagbesteding had.

Had u in 2008 of erna een AWBZ-indicatie dagbesteding (dagdelen groep) en heeft u een Wajong-uitkering, ga dan bij het UWV na of het UWV weet dat u die AWBZ indicatie dagbesteding had en of dat is opgenomen in uw UWV-dossier. Is dat niet het geval, dan is het dus verstandig een kopie van uw indicatie AWBZ dagbesteding/dagdelen groep alsnog naar het UWV te sturen.

Voorlopige beoordeling

Iedereen die voor de Wajong heringedeeld wordt, ontvangt eerst een vooraankondigingsbrief van het UWV. Daarin staat de voorlopige beoordeling van het UWV of u wel of niet kunt werken (uw arbeidsvermogen). Als het UWV beoordeelt dat u (deels) kunt werken, dan wordt uw Wajong-uitkering op 1 januari 2018 verlaagd naar 70% van het wettelijk minimumloon. Bij de vooraankondigingsbrief van het UWV zit een formulier waarop u kunt u aangeven of u het wel of niet eens bent met de voorlopige beoordeling van het UWV.

Bespreken

Had u een AWBZ indicatie dagbesteding en staat in de vooraankondigingsbrief dat u (deels) kunt werken, neem dan contact op met het UWV. Bespreek met het UWV dat de beoordeling niet klopt vanwege uw indicatie dagbesteding, en wijs hierbij op de brief die staatssecretaris Klijnsma hierover heeft verstuurd (brief kunt u onderaan dit bericht downloaden). Het UWV moet de beoordeling dan aanpassen naar, geen arbeidsvermogen.

Indicatiebesluit bewaren

Heeft u nog geen vooraankondigingsbrief van het UWV gehad, bewaar dan uw AWBZ indicatie dagbesteding.

Al heringedeeld

De herindeling is al ruim een jaar bezig. Heeft u al een beoordeling, arbeidsvermogen‚ gekregen omdat het UWV niet wist dat u een AWBZ indicatie dagbesteding had, en is de bezwaartermijn van dat besluit inmiddels verstreken, probeer dan alsnog met het UWV te bespreken dat u verkeerd bent heringedeeld (wijs op de brief van staatssecretaris Klijnsma). U kunt hierover ook een melding doen bij het Nationale Zorg Nummer van Ieder(in). Deze meldingen zijn belangrijke signalen voor de lobby en voor de politiek.

Definitief besluit

Na de vooraankondiging krijgt u uiteindelijk een definitief besluit van het UWV. Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen. Het is belangrijk dat u dit binnen zes weken doet nadat u het besluit heeft ontvangen. Laat u de bezwaartermijn verstrijken dan is het besluit definitief. Heeft u meer tijd nodig om bezwaar aan te tekenen, dan kunt u binnen de termijn alvast voorlopig bezwaar aantekenen met vermelding dat de onderbouwing later volgt. Onderaan dit bericht vindt u een voorbeeld van een voorlopige bezwaarschrift.

Lees eventueel ook bericht hierover op website UWV Perspectief.

Meer over Werk
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Downloads:

897_20160208_Brief_Iederin_Lpggz_LCR_procedure_herindeling_Wajong.pdf – PDF (210 KB)
898_20160208_Reactie_Klijnsma_procedure_herindeling_Wajong.pdf – PDF (114 KB)
899_20160208_Vooraankondiging_UWV_over_beoordeling_arbeidsvermogen_Wajong.pdf – PDF (188 KB)
903_Wajong_dagbesteding_Voorbeeld_voorlopig_bezwaarschrift_2.docx – docx (25 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over