Vanaf 1 juni 2020 wordt alle mensen in de gehandicaptenzorg dagbesteding aangeboden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op dagbestedingslocaties, waarbij ook het anderhalve meter afstand houden geldt. Met een voorlopige handreiking wordt komende tijd de dagbesteding gehandicaptenzorg geregeld.

Vervoer

Dit is een voorlopige handreiking omdat nog niet duidelijk is hoe – veilig – vervoer naar en van de dagbesteding eruit komt te zien, voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Pas als dit goed geregeld is, wordt de handreiking definitief. Instellingen/zorgaanbieders hoeven daar niet op te wachten. Ze kunnen met de voorlopige handreiking alvast aan de slag om de dagbesteding in overleg met cliënten vanaf 1 juni goed in te richten voor iedereen.

Alternatieve dagbesteding

Als een locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, worden alternatieve vormen van dagbesteding aangeboden. Dit geldt voor mensen die in instellingen wonen en voor mensen die thuis of in kleinschalige woonvormen verblijven. In samenspraak met de mensen of hun vertegenwoordigers wordt vastgesteld wat eventuele passende alternatieven zijn.

Lockdown

Ieder(in) heeft zich samen met LFB, KansPlus, LSR en Per Saldo hard ingezet voor het herstarten van dagbesteding in de gehandicaptenzorg. Door de lockdown en het wegvallen van bezoek en dagbesteding liepen mensen psychische en sociaal-emotionele schade op. Ieder(in) houdt komende tijd in de gaten of de dagbesteding en de bezoekregeling daadwerkelijk goed op gang komen.

De handreiking dagbesteding is opgesteld door VGN (zorgaanbieders) in samenwerking met het platform dagbesteding van de VGN, Ieder(in), LFB, LSR, Kansplus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. Het vervoersgedeelte wordt nog afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

De handreiking is hieronder te downloaden

Meer informatie is over de voorlopige handreiking is ook te vinden op de website van VGN

Deel dit bericht

Meer nieuws over