De banenafspraken en de nieuwe Quotumwet zijn een feit. Dit betekent dat gemeenten en werkgevers echt hun best moeten gaan doen om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Dit biedt kansen voor de individuele werkzoekende met een handicap maar ook voor de lokale belangenbehartiging.

Werkgevers moeten de komende twee jaar (in 2015 en 2016) 20.500 banen realiseren. 14.000 bij de werkgevers en 6.500 bij de overheid. Als dat niet lukt, gaat de Quotumwet in. Werkgevers (vanaf 25 werknemers) moeten dan een boete van 5.000 euro per niet ingevulde plek gaan betalen.

Wajongers

De banenafspraken vergroten de kansen op werk voor mensen met een arbeidshandicap. Bijvoorbeeld voor de huidige Wajongers.

Alle huidige Wajongers worden de komende drie jaar herkeurd. De verwachting is dat van de 240.000 oud Wajongers ca. 100.000 mensen volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. De rest zal, als ze straks geen baan vinden, te maken krijgen met een verlaging van de Wajong-uitkering naar bijstandsniveau m.i.v. 1 januari 2018.

Voor Wajongers die kunnen werken, is er dus alle reden om nu actief op zoek te gaan naar een baan. Want werkgevers hebben nu mensen nodig. Dus werkgevers zelf benaderen en aanmelden bij vacaturewebsites, zoals www.onbeperktaandeslag.nl, is zeker zinnig. En als de Wajonger beet heeft, dan is het zaak om meteen de gemeente te vragen om de noodzakelijke ondersteuning.

Lokale belangenbehartigers

Gemeenten moeten mensen helpen bij het vinden van werk en ook de noodzakelijke ondersteuning gaan bieden. Als belangenbehartiger kunt u uw gemeente vragen hoe het staat met de invulling van de baanafspraken in uw regio. Als leidraad kunt u de streefgetallen gebruiken die de VNG en de Stichting van de Arbeid hiervoor hebben opgesteld. Die kunt u hieronder downloaden. Let op: de cijfers zijn indicaties, geen dwingende voorschriften.

Verder is het sowieso zaak om uw gemeente goed te bevragen hoe ze mensen met een arbeidshandicap ondersteunt bij het vinden en behouden van werk. En tot slot moet er ook beleid gevoerd worden voor mensen die niet in staat zijn betaald te werken of geen baan kunnen vinden. Biedt de gemeente hun ook kansen om naar vermogen mee te doen? Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, (arbeidsmatige) dagbesteding, stages of een opleiding.

Download hieronder de regionale cijfers voor de garantiebanen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over