In het debat gisteren in de Tweede Kamer over de WMO2015 heeft staatssecretaris Van Rijn een aantal belangrijke toezeggingen gedaan die voor cliëntenorganisaties van groot belang zijn. Mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld door de overheid. Er komt een interventiepunt voor mensen die toch vastlopen in het systeem en de Kamer zal het verloop van de transitie van de zorg naar gemeenten scherp volgen.

Er blijft nog een aantal vraagtekens bij belangrijke onderwerpen, zoals de onafhankelijke cliëntondersteuning en de garantie op huishoudelijke hulp.

Mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld!

Een aantal gemeenten gaat in hun verordening uit van een verplichting van een aantal te leveren uren mantelzorg. Van Rijn heeft in het AO opnieuw duidelijk gemaakt dat mantelzorg niet verplicht kan worden gesteld. Er moet eerst een gesprek worden gevoerd over persoonlijke behoeften en omstandigheden. In de ledenbrief van de VNG was ten onrechte gesuggereerd dat uitgegaan kan worden van een verplicht aantal uur mantelzorg. Inmiddels heeft de VNG de ledenbrief op dit punt aangepast.

Klik hier voor de berichtgeving op de website van de VNG

Interventiepunt voor burgers die vastlopen in het systeem

Van Rijn heeft op vragen van Kamerleden gezegd dat hij net als cliëntenorganisaties niet wil dat burgers bij de transitie van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als ze vastlopen in het systeem moeten zij daadwerkelijk geholpen worden. Er wordt een interventiepunt ingericht bij het bestaande informatiepunt voor aanbieders (Doekle Terpstra).

Garantie continuïteit van zorg

In de verschillende gemeentes blijft de zorginkoop nog achter, met name voor dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf. Volgens Van Rijn wordt er hard gewerkt om alles op tijd voor elkaar te krijgen en zeggen alle gemeenten dat er per 1 januari een, passend ondersteuningsaanbod‚ zal zijn. Uit verschillende monitoren blijkt echter dat 80 gemeenten (1 op de 5) nog te weinig opgeleid personeel heeft dat kan onderzoeken welke zorg hulpbehoevenden precies nodig hebben. Administratie en ICT zijn ook niet overal in orde. Dertien gemeenten hebben nog bijna niets geregeld. VWS blijft nauw betrokken bij een goede en tijdige beleidsvoorbereiding en zorginkoop . De staatssecretaris komt ieder kwartaal met een voorgangsrapportage die in de Kamer besproken wordt.

Nog vraagtekens

Veel gemeentes overwegen de hulp bij huishouden als Wmo-voorziening drastisch in te perken of helemaal af te schaffen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat gemeenten de vrijheid hebben om hulp bij het huishouden op eigen wijze te organiseren. De Wmo schrijft voor dat de door gemeente geboden voorziening wel passend moet zijn voor de persoon die de hulp nodig heeft, dit betekent dat er een persoonlijk gesprek gevoerd moet worden en er nog steeds maatwerk moet worden geleverd.

Er zijn veel signalen dat de onafhankelijke cliëntondersteuning nog niet overal goed geregeld is. De wet schrijft voor dat het onafhankelijk en levensbreed moet zijn. Het oordeel van de zorgvrager is maatgevend voor de vraag of de ondersteuning onafhankelijk is. Van Rijn bevestigt in het debat dat de onafhankelijke cliëntondersteuning in iedere gemeente geleverd moet worden. Maar onder bepaalde voorwaarden kan het volgens hem ook vallen binnen het sociale wijkteam.

Hoe verder

Vandaag is de website dezorgverandertmee.nl live gegaan. De website is onderdeel van de landelijke informatiecampagne van de overheid om burgers te informeren over de hervormingen in de langdurige zorg.

Op de website hoeverandertmijnzorg.nl worden vragen over het overgangsrecht beantwoord. De informatie van de rijksoverheid wordt afgestemd op de informatie op gemeentelijk niveau.

Ieder(in) heeft een helder overzicht gemaakt, Zorg verandert vanaf 2015, waarin u kunt lezen waar u op dit moment terecht kunt met uw algemene- of meer specifieke vragen.

Wat doet Ieder(in)

Zorg Verandert helpt burgers hun weg te vinden in alle veranderingen. Het is een vierjarig (verander)programma onder penvoerderschap van Ieder(in), gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van Ieder(in), LPGGz, CSO, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

Ga naar de website van Zorgverandert.nl

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over