Op bijzondere wijze is vandaag het startsein gegeven voor de Prokkelweek 2014: vanmorgen op de Amsterdamse Beurs met het luiden van de beursgong, vanmiddag met de Prokkelsterrenslag. Ieder(in) is partner van Prokkel en betrokken bij de activiteiten. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), was aanwezig op de beurs, een Ieder(in)-team doet mee aan de Prokkelsterrenslag.

Duizenden vrijwilligers organiseren in bedrijven, buurten, op scholen en in het verenigingsleven activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen. Deze ontmoetingen dragen op een persoonlijke manier bij aan het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving en het vergroten van sociale netwerken. En daarin ligt precies de belangrijkste doelstelling van de Prokkelweek. Door de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (de hervorming van de langdurige zorg, de Participatiewet en de Wet op de jeugdzorg) wordt dit steeds actueler.

Landelijke opening

Cristel Poortenaar (algemeen directeur USG Restart), Perez Dalloe en Mireille Bruer, (respectievelijk cliëntenraad van zorginstelling Cordaan) openden vanochtend in Amsterdam de beurshandel met een slag op de beroemde beursgong.

Annette Roozen (gehandicapte sporter 2007), Fred Paling (RvB UWV), Lenny (The Voice), Conny Kooijman (directeur LFB) en Michiel Zeeuw (ervaringsdeskundige) openden vanmiddag om 13.30 uur in Utrecht de Prokkelsterrenslag. Een uniek gezelschap voor een bijzonder evenement. Een zeskamp met vijfendertig teams bestaande uit mensen met én mensen zonder (verstandelijke) beperking. Ook Ieder(in) doet mee met een eigen team, bestaande uit vier leerlingen van ZML-school de Mozarthof uit Hilversum en vier medewerkers van Ieder(in). Andere teams zijn onder andere van UWV, Nuon, Coöperatie VGZ, ambtelijke dienst Tweede Kamer, CMS en USG Restart.

Week van het Prokkelen

De Prokkelweek is een initiatief van Stichting Prokkel en wordt traditiegetrouw gehouden in de eerste week van juni. Prokkel werd in 2008 bedacht door het Fonds verstandelijk gehandicapten, Sien, LFB, VGN, Stichting SPZ, ‘s Heeren Loo en MEE Nederland. Met de hulp van een aantal zelfstandig ondernemers is het tweedaagse evenement van toen inmiddels uitgegroeid tot de Week van het Prokkelen. In die week worden in heel Nederland op honderden plaatsen activiteiten georganiseerd waarbij mensen met en zonder beperking samenkomen. Mooi om te zien is dat mensen met een beperking zelf steeds vaker het voortouw nemen.

Meer informatie: www.prokkel.nl
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over