Een dubbel gevoel. Dat overheerst na het debat over de implementatie van het VN-Verdrag Handicap dat vorige week in de Tweede Kamer plaatsvond. Uit de bijdragen van de verschillende Kamerleden bleek dat de verhalen van ervaringsdeskundigen indruk hebben gemaakt. Veel Kamerleden vroegen om méér urgentie bij het kabinet om knelpunten voor mensen met een beperking op te lossen. Maar een bevredigend antwoord van de Minister bleef uit.
Decoratief. Beeld van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer

Kamer vraagt snelheid en daadkracht 

Bij het debat waren zeven partijen aanwezig: GroenLinks-PvdA, PVV, VVD, NSC, SP, CDA en DENK. Kamerleden van deze partijen wezen op diverse knelpunten waar mensen met een beperking en hun naasten mee te maken hebben. Zo vroegen meerdere partijen aandacht voor de regeldruk waar mensen mee te maken krijgen. Dat was ook een belangrijk onderwerp dat de deelnemers aan de ronde tafel op 20 maart inbrachten. Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, gebouwen en openbare ruimte kwamen nadrukkelijk aan de orde. Een ander belangrijk punt was de lokale uitvoering van het VN-verdrag Handicap en gemeentelijke zorg en ondersteuning. Bijna alle partijen vroegen om meer snelheid en meer daadkracht in het wegwerken van de achterstelling en uitsluiting van mensen. En de Kamerleden roepen op tot snelheid in het verbeteren van de positie van mensen met een beperking en hun naasten. 

Maar in de beantwoording van minister Helder kwam de noodzaak nog onvoldoende terug. En ook vonden we het een gemiste kans dat er geen bewindspersonen van andere ministeries aanwezig waren. Juist omdat de knelpunten die mensen met een beperking ervaren ook bij de andere ministeries liggen. 

Aangenomen moties 

De positieve inbreng van de Kamer kreeg een vervolg bij de stemmingen over de moties. De Kamer heeft op 9 april, op één motie na, alle in stemming gebrachte moties aangenomen. Hiermee heeft de Tweede Kamer het kabinet de volgende opdrachten meegegeven: 

  • Onderzoek of de stapeling van zorgkosten kan worden teruggebracht door mensen met een beperking maximaal uit één wet een eigen bijdrage te laten betalen (motie GL-PvdA, SP, CDA).  
  • Regel dat in alle zorgwetten langdurige indicaties worden afgegeven voor mensen met een levenslange beperking en geef de cliënten inspraak op de termijn waarbinnen herindicatie plaatsvindt (motie GL-PvdA, CDA).  
  • Betrek kinderen en jongeren bij de Nationale strategie voor mensen met een beperking en hun naasten (motie PVV). 
  • Breng in kaart wat de mogelijke effecten van geplande bezuinigingen op gemeenten zijn voor mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen zoals mensen met een beperking (motie SP, GL-PvdA).  
  • De Kamer dwong per motie van het CDA ook af dat aan het einde van dit jaar expliciet bekeken moet worden waar de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap belegd moet worden. 

Naast deze moties werden ook nog enkele andere moties aangenomen, het volledige overzicht vind je hier. 

In de media: NRC, Hart van Nederland en EenVandaag 

Illya Soffer wordt na het debat in Tweede Kamer geïnterviewd door EenVandaagHet is essentieel dat de Nationale Strategie en de uitwerking daarvan in de verschillende werkagenda’s een stevige plek in het Regeerakkoord en de begroting krijgt. Zodat alle betrokken ministeries – in samenhang – aan het werk moeten met de realisatie van het VN-verdrag Handicap.  

We werkten richting het debat samen met verschillende journalisten om deze boodschap naar voren te brengen. Op de ochtend van het debat stond er een achtergrondartikel in de NRC. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) werd hierin geïnterviewd over de wirwar van wetten waar mensen met een beperking mee te maken krijgen: „Veel mensen hebben niet zozeer last van hun ziekte of beperking, maar last van wat het kost om daarmee hun weg te vinden in het leven”. 

Ze benadrukt ook dat er geen ‘quick fixes’ zijn. „Sinds de decentralisaties in 2015 vallen mensen die een leven lang ondersteuning nodig hebben op allerlei manieren buiten de boot. Er zijn te veel verschillende wetten en het is compleet arbitrair in welke wet je valt en op welke ondersteuning je daarmee wel of niet kan rekenen.” 

Lees hier het hele NRC artikel.  

’s Avonds besteedde ook het tv-programma Hart van Nederland aandacht aan hoe ontoegankelijk Nederland eigenlijk is. Zij volgden Christel Verborgt en Pauline Gransier, die beiden afhankelijk zijn van een rolstoel. 

Link naar het item in Hart van Nederland over VN-verdrag Handicap vind je op 3 minuut en 31 seconden via deze link:  Hart van Nederland

EenVandaag interviewde Illya Soffer na afloop van het debat in de Tweede Kamer. De ondertitelde versie van het EenVandaag-item vind je via deze link: EenVandaag | NPO Start

Het artikel dat bij deze video hoort, vind je hier:

Met de trein reizen in een rolstoel is niet makkelijk, weet Floris: nieuwe landelijke afspraken moeten daar verandering in brengen – EenVandaag (avrotros.nl)

Deel dit bericht