Vandaag praat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de nieuwe budgetzorgpolis. Ieder(in) is geen voorstander van de plannen van het kabinet om de vrije artsenkeuze te beperken. Wij hebben onze zorgen en bezwaren afgelopen maandag (16 juni) opnieuw geuit tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer.

Ieder(in) en andere zorgpartijen, zoals artsen, behandelaars, consumentenbond, NPCF en patiëntenorganisaties, waren door de fracties van CDA, GroenLinks en SP voor een hoorzitting uitgenodigd om het wetsvoorstel te bespreken. De verzekeraars waren niet aanwezig. Alle organisaties hebben grote bezwaren tegen de plannen.

Argumenten tijdens hoorzitting

Centrale vraag was of het wetsvoorstel – inclusief het gesloten zorgakkoord – de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg bevordert. Tijdens de hoorzitting bleek de grote bezorgdheid van de verschillende organisaties over het plan van minister Schippers om de vrije artsenkeuze flink te beperken. Er is aandacht gevraagd voor het grondrechtelijk beginsel van keuzevrijheid, het gevaar van tweedeling en de toenemende druk op de bestaande solidariteit tussen jong en oud, gezond en minder gezond. De behandelaars noemden dat als dit plan doorgaat, de minister de band tussen patiënt en arts definitief doorsnijdt. Maar ook is het absoluut niet duidelijk op welke wijze de beperking van vrije artsenkeuze eigenlijk besparingen oplevert. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) denkt dat zorgverzekeraars nog niet in staat zijn om op basis van goede criteria in te kopen.

Bijna alle sprekers drongen er op aan dat de transparantie van verzekeraars over zorginkoop en kwaliteit van zorg verbeterd moet worden. Verzekeraars moeten tijdig duidelijk maken met wie zij contracten sluiten en hoe zij de kwaliteit van zorg meten.

Position paper Ieder(in)

De standpunten van Ieder(in) kunt u ook teruglezen in de position paper die wij hebben opgesteld. We benadrukken daarin dat zeker voor mensen met een beperking en voor chronisch zieken de vrije keuze van behandelaars van groot belang is.

Aanbieding Petitie

De actiegroep Steun de vrije artsenkeuze zal vandaag een petitie tegen een inperking van de keuzevrijheid aanbieden in de Tweede Kamer. VvAA (de vereniging die financiële diensten verleent aan professionals en organisaties in de gezondheidszorg) wil voorkomen dat de patiënt straks niets meer te kiezen heeft en dat de relatie tussen arts en patiënt onder druk komt te staan. Het feit dat dit voorstel zo snel mogelijk door de Kamer geloodst lijkt te gaan worden, verontrust VvAA ten zeerste

Volg het debat op internet

Het debat is vanaf 14:00 uur op internet te volgen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over