De Tweede Kamer wil weten hoe het gaat met de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarom is er 19 december een debat. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft in een voortgangsrapportage aan de Kamer laten zien hoe de uitvoering van het VN-verdrag gaat. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft dat gedaan. Daarnaast presenteerde de Alliantie VN-verdrag Handicap* deze maand een schaduwrapportage. Deze grondige rapportage is gebaseerd op uitgebreid bronnenonderzoek en op de ervaringen van honderden mensen met een handicap.

Pleidooi voor heldere plannen en een sterkere positie belangenbehartigers

De Alliantie VN-verdrag Handicap wil dat tijdens het debat donderdag over onderstaande punten goede afspraken gemaakt worden:

  • dat alle ministeries en niet alleen VWS, in samenspraak met de vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking, actieplannen maken. De doelen moeten bovendien helder en meetbaar zijn en ook gemeenten en provincies moeten daarbij betrokken worden;
  • dat de positie van mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties versterkt wordt, zodat zij hun rol kunnen nemen in de uitvoering van het verdrag;
  • dat de bestaanszekerheid en de inkomenspositie van mensen met een beperking gewaarborgd wordt.

Belangrijk debat, kom 19 december naar de Tweede Kamer

We vragen de Tweede Kamer om de minister op deze punten te bevragen. Om dat kracht bij te zetten is onze zichtbaarheid op de publieke tribune van belang richting Kamerleden en minister. Het gaat uiteindelijk om de mensen en hun kwaliteit van leven. Als je in staat bent om hierbij te zijn, kom dan vooral naar Den Haag. Het debat start om 10:15 uur. Meld je aan om wachtrijen te voorkomen.

Rapporteren over mensenrechten aan de VN

De schaduwrapportage is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het VN-verdrag Handicap wordt bijgehouden door de Verenigde Naties. De Nederlandse overheid rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde VN-comité voor de Mensenrechten, net als het College voor de Rechten van de Mens en de Alliantie VN-verdrag Handicap. De schaduwrapportage gaat in 2020 naar de VN in Genève. Daar wordt dan beoordeelt hoe Nederland het doet op het gebied van mensenrechten van mensen met een handicap.

*Ieder(in), Per Saldo, Mind en LFB vormen samen de Alliantie VN-verdrag en werken voor de schaduwrapportage nauw samen met de Coalitie voor Inclusie.

Bekijk hier de voortgangsrapportage van het ministerie van Volksgezondheid
Bekijk hier de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap

Deel dit bericht

Meer nieuws over