Bij de overheveling van taken naar gemeenten wordt de privacy van persoonsgegevens van talloze Nederlanders niet gewaarborgd. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) trekt hierover aan de bel in een brief aan de minister. Zo krijgen gemeenteambtenaren bij de overheveling van persoonlijke dossiers toegang tot veel meer persoonsgegevens dan nodig, zoals medische en strafrechtelijke persoonsgegevens. Dit is in strijd met de Europese privacywetgeving. CG-Raad en Platform VG vinden deze situatie onverantwoord.

Wij vinden dat het kabinet landelijke spelregels en normen moet vaststellen voor het omgaan met persoonsgegevens die gelden voor alle komende decentralisaties. Hierbij moet het cliëntperspectief voorop staan. Mensen moeten zelf de zeggenschap over hun dossier hebben en moeten kunnen bepalen welke informatie wel of niet wordt uitgewisseld. Bij dit vaststellen van landelijke normen willen CG-Raad en Platform VG graag betrokken worden.

De reactie van het College bescherming persoonsgegevens

Deel dit bericht

Meer nieuws over