We are Able! is een internationaal project, dat zich hard maakt voor inclusief bestuur en inclusieve dienstverlening voor mensen met beperking. Wij roepen ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers en gemeenten op hun ervaring te delen via een kennisuitwisseling tussen gemeenten en belangenorganisaties in Nederland en zes Afrikaanse landen: Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Oeganda, Soedan en Zuid Soedan.

Het doel van We are Able! is om de positie van mensen met een beperking in lokaal bestuur te verbeteren door van elkaar te leren. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een dialoog tussen ervaringsdeskundigen, organisaties voor mensen met een handicap en formele en informele autoriteiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Doe je mee aan de kennisuitwisseling via dit project?

Internationale uitwisseling van ervaringen

Wij geloven dat we veel van elkaar kunnen leren. Zowel in Afrika als in Nederland komen we dagelijks vergelijkbare uitdagingen en oplossingen tegen bij het ontwikkelen en uitvoeren van inclusief beleid. Wij kunnen leren van de Afrikaanse landen en zij kunnen leren van ons. Samen met jou willen wij activiteiten ontwikkelen om deze uitwisseling van ideeën vorm te geven. Dat kan zijn met wederzijdse studiebezoeken, (online) conferenties en rondetafelgesprekken en andere interactieve activiteiten.

Goede voorbeelden van lokale samenwerking

In de internationale uitwisseling van kennis en ervaring staan goede voorbeelden centraal. Daarom starten we met een inventarisatie van goede voorbeelden uit Nederland van lokale samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen. Die willen we delen met de Afrikaanse partners. Denk bijvoorbeeld aan:

  • toegankelijke verkiezingen organiseren
  • bewustwordingscampagnes uitvoeren
  • dienstverlening van de gemeente testen door ervaringsdeskundigen
  • goede samenwerking tussen gemeente, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties bij het maken van beleid

Aanmelden voor deelname

Meedoen aan We are Able! is een unieke kans om van elkaar te leren, waarbij we over de Nederlandse grenzen heen kijken. Een kans om geïnspireerd te worden door Afrikaanse partners en om jouw kennis te delen met hen.

Wil je als gemeente, ervaringsdeskundige of belangenbehartiger bijdragen aan deze interessante uitwisseling? Vul voor 17 januari 2022 het aanmeldformulier voor de We Are Able! uitwisseling in.

Heb je vragen? Stuur een e-mail aan Rinske van Duifhuizen, op r.vanduifhuizen@iederin.nl.

Deel dit bericht

Meer nieuws over