Vanboeijen en Platform VG organiseren op 8 december 2013 voor de eerste maal de ‰Û÷Dementietafel‰Ûª in Assen. Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Dit in een ontspannen en open sfeer, zodat het prettig is om elkaar vaker op deze manier te ontmoeten. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning verbetert en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. De kans dat zij (gaan) dementeren wordt steeds groter. Er bestaat behoefte onder familieleden en mantelzorgers om in gesprek met anderen hun ervaringen met de zorg voor hun kind of familielid te delen (lotgenotencontact). Hulpverleners kunnen hun inmiddels opgedane kennis op het gebied van zorg en ondersteuning ontsluiten en leren van vragen en ervaringen van familieleden.

‰ÛÏMijn zus met Down syndroom kreeg vanaf haar veertigste allerlei ‰Û÷kwaaltjes‰Ûª: slecht zien, snel moe, dingen vergeten, bozig. Het was moeilijk om de diagnose dementie te stellen, omdat niet duidelijk was waar de ontwikkeling van kwaaltjes precies bij hoorden, bij Downsyndroom of bij dementie. Inmiddels vallen steeds meer lichamelijke functies uit bij mijn zus. Ik kan niets anders doen dan er voor haar zijn. Ik zit in een soort van rouwproces en heb erg de behoefte om te horen hoe andere mensen met zoiets omgaan.‰Û

‰ÛÏIk werk op een speciale woonvoorziening voor mensen met een beperking die dementeren. Wij hebben nauw contact met de familie van onze bewoners. Ook al wonen de mensen hier al heel lang en zorgen we ook al heel lang voor hen. Als mensen dementeren, vinden zij het prettig om dingen van vroeger bij zich te hebben. En wie weet nu beter wat zij vroeger hebben ervaren dan de familie. We willen er ook zijn voor de familie, omdat het voor hen ook een moeilijk proces is. Ik merk dat in het contact met de familie we veel van elkaar kunnen leren.‰Û

Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een verstandelijke beperking die in een woonvoorziening wonen. Steeds meer mensen wonen zelfstandig in de wijk, of langer bij hun familie thuis. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het ook belangrijk dat voor deze mensen goede opvang, zorg en ondersteuning voorhanden is.

Aanmelden
De eerste Dementietafel in Assen vindt plaats in Wijkcentrum De Componist, Paganinilaan 15. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom vanaf 13.00 tot 15.30 uur. Aan de hand van een thema, film, theater en in een ontspannen sfeer wordt er gepraat over ‰Û÷Samen omgaan met ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking‰Ûª. Wie zich wil aanmelden of meer informatie wenst, kan zich richten tot Minze Vries (Vanboeijen), 0592 305594, Minze.vries@vanboeijen.nl.

Over het initiatief
‰Û÷Dementietafel: delen en verbeteren‰Ûª is een project van Platform VG, de koepelorganisatie van verenigingen voor (ouders en familie van) mensen met een verstandelijke beperking. Het project is geÌønitieerd door KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Platform VG wil in iedere provincie een Dementietafel opzetten. Mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen elkaar met regelmaat ontmoeten in hun eigen omgeving. Met de ‰Û÷Dementietafel‰Ûª wil Platform VG beter aansluiten op de behoeften van het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking dan andere soortgelijke initiatieven, zoals het Alzheimer-cafÌ©.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Rabobank Foundation, Stichting SPZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Over Vanboeijen
Alle mensen met een handicap een Goed leven. En alle medewerkers Mooi werk. Daar gaan we voor bij Vanboeijen. Wij bieden in Drenthe en daarbuiten zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarbij gaan we uit van wat iemand kan en wil, samen met ouders, met begeleiders, met elkaar.

Medeorganisatoren van deze Dementietafel in Assen zijn Interzorg en Humanitas DMH. Ook Promens Care heeft medewerking verleend.

Deel dit bericht

Meer nieuws over