Zaterdag 8 februari is in Den Haag het, All INclusive‚ festival. Een bijeenkomst voor Hagenaars met en zonder handicap. Voorafgaand aan dit evenement is er een debattenreeks over inclusief denken. Tijdens de debatten wordt informatie verzameled voor het slotdebat van het, All INclusive‚ festival.

Het huidige kabinet legt de komende tijd steeds meer de focus op inclusief beleid en zal het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van mensen met een beperking ratificeren. Bovendien treedt de Participatiewet binnen afzienbare tijd in werking. Van organisaties en bedrijven wordt dan verwacht dat zij meer mensen met een beperking in dienst nemen.

Tijdens het All Inclusive festival op 8 februari is er een slotdebat over het inclusief denken. In dit debat komen zaken aan de orde als vooroordelen, bejegening en werken met een beperking. Ook wordt er informatie gegeven over de mate waarin nieuwe wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn.

De gemeente start voorafgaand aan het festival een debattenreeks om input te verzamelen voor het slotdebat. De debatten zijn voor zowel ondernemers als andere betrokken Hagenaars te bezoeken.

Jan Booij is gespreksleider en Funda Müjde neemt als ervaringsdeskundige deel aan de debatten. Müjde is een veelzijdig cabaretière, actrice, columniste en presentatrice die door een verkeersongeluk sinds 2007 gebruik maakt van een rolstoel.

U kunt zich voor één van deze debatten aanmelden door een mail te sturen naar denhaagallinclusive@gmail.com.

Vermeld daarin uw naam, functie, naam van uw organisatie en op welke dag u deelneemt.

De debatten zijn op:
– 28 januari 2014
– 3 februari 2014
– 4 februari 2014

Alle drie de debatten zijn in de foyer van de Haagse Raadszaal (Spui 70 in Den Haag) van 15.30 tot 18.30 uur. Natuurlijk is iedereen ook welkom op het slotdebat op zaterdag 8 februari 2014.

Zoek hier voor meer over inclusiviteit in Den Haag

Deel dit bericht

Meer nieuws over