Ieder(in) werkt in het kader van PG werkt samen aan kwaliteitscriteria voor zorg en ondersteuning. Op basis van deze kwaliteitscriteria ontwikkelt PG werkt samen keuzehulpen en zorgstandaarden. Ieder(in) roept zijn leden op hierover mee te denken en advies te geven.
Illustratief: Mensen zitten om een tafel.

De komende maanden willen wij met ervaringsdeskundigen en beroepskrachten in gesprek gaan over kwaliteitscriteria voor zorg. We zullen dat onder andere doen via digitale enquêtes, telefonische interviews, focusgroepen, expertmeetings en meeleesgroepen. Onderwerpen die in 2014 aan bod komen zijn:

  • Voedingsproblemen bij jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand;
  • Aanpak van onbegrepen gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • (Pre)diagnostisch traject en ondersteuning bij (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand;
  • Mondzorg voor mensen met een beperking (samen met NPCF en LPGGz);Chronische pijn is ook een onderwerp dat in 2014 aan bod komt. Voor dit onderwerp hebben we inmiddels voldoende reacties (update 12 juni).

Keuzehulp

Een van de keuzehulpen die Ieder(in) dit jaar wil ontwikkelen is de, Keuzehulp Voedingsproblemen bij jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De keuzehulp informeert ouders over de verschillende, routes‚ die zij met hun kind kunnen afleggen, helpt bij het in gesprek gaan met behandelaars en helpt bij het maken van eigen keuzes in de zorg.

Cliënten- en familieperspectief

Ieder(in) vindt het belangrijk dat de kwaliteitscriteria worden opgesteld op basis van de ervaringen van cliënten en hun familie, dus van uit het zogenaamde cliënten- en familieperspectief. Wilt u dat uw wensen – en die van uw achterban – meegenomen worden in de kwaliteitscriteria voor zorg, denk dan met ons mee. U draagt zo bij aan het verstevigen van het cliëntperspectief in kwaliteitstrajecten zoals de ontwikkeling van zorgstandaarden en keuzehulpen.

Meedoen

Wilt u meedoen? Dat kan op volgende manieren:

  • Laat ons weten wat belangrijke thema’s zijn rond de bovenstaande onderwerpen;
  • Geef ons informatie uit onderzoeken en rapportages over knelpunten die uw achterban ervaart als het om kwaliteit van de zorg en ondersteuning gaat, en de wensen die zij hebben.
  • Laat ons weten welke vragen binnen komen bij uw hulplijn of forum;
  • Drie ouders/personen vanuit uw achterban aandragen die willen deelnemen aan een focusgroep en/of telefonisch interview;
  • Een medewerker/kaderlid van uw PG-organisatie aandragen die wil deelnemen aan een focusgroep of expertbijeenkomst (bijvoorbeeld een denksessie met De Argumentenfabriek – keuzehulp Voedingsproblemen) of aan expertmeetings van Ieder(in) en het Kwaliteitsinstituut (aanpak onbegrepen gedrag en (pre)diagnostisch traject).

(Para)medische adviseurs

Ook willen wij graag in gesprek komen met beroepskrachten. Wij willen diverse (pare)medische adviseurs uitnodigen mee te doen aan een consultatie- en meeleesronde en aan een expertmeeting met ervaringsdeskundigen, (para)medici, gedragsdeskundigen, begeleiders en ondersteuners. Werkt u samen met (para)medische adviseurs? Laat het ons weten.

Contact

Vindt u de inbreng van direct betrokkenen bij kwaliteit belangrijk en bent u (ervarings)deskundige op het gebied van één van de onderwerpen? Of wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met projectleider Hermien de Klijne,
tel 06 44 59 25 25 of e-mail: advies@hermiendeklijne.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over