Ieder(in) is betrokken bij het programma Volwaardig Leven. Daarin is onder andere aandacht voor naasten van mensen met een beperking. Het ministerie van VWS is voor dit programma op zoek naar ouders, broers, zussen, kinderen en partners van mensen met een beperking die mee willen denken over de vraag: ‘Wat als ik niet meer kan zorgen?’.

Uit eerdere gesprekken met naasten van mensen met een beperking blijkt namelijk dat zij vaak worstelen met de vraag hoe het verder moet als zij de zorg en ondersteuning gedeeltelijk of helemaal niet meer zelf kunnen geven. Om naasten hierbij te helpen, gaat het onderzoeksinstituut Nivel een digitale tool ontwikkelen.

Samen met naasten

De tool zal beschikken over informatie en hulp in de vorm van bijvoorbeeld handreikingen, verwijzingen, literatuur, ervaringsdeskundigheid en cursussen. De tool geeft daarmee informatie, maar laat ook oplossingen zien en wijst de weg naar organisaties of hulpmiddelen die ondersteuning kunnen bieden. Dit wil het Nivel in nauwe samenwerking met naasten ontwikkelen, zodat de tool goed aansluit op hun vragen en de dilemma’s waar zij tegenaan lopen.

In gesprek met naasten

VWS doet daarom een oproep aan naasten van mensen met een beperking om mee te denken over de vorm en de inhoud van deze digitale tool. Het Nivel is op zoek naar circa 20 mensen die bereid zijn om in een uur durend telefonisch interview met hen in gesprek te gaan over het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’. De gesprekken zullen plaatsvinden in juli en augustus. Daarnaast zoeken ze naasten die de eerste versie van de tool na de zomer willen testen.

Uitdrukkelijk vraagt het ministerie van VWS niet alleen ouders, maar ook broers, zussen, kinderen en partners van mensen met een beperking mee te denken over de te ontwikkelen tool. Wil je meedoen? Meld je dan deze link aan.

Deel dit bericht

Meer nieuws over