Ieder(in) zoekt mensen die namens de aangesloten lidorganisaties willen deelnemen in de digitale Meedenkgroep geldzaken en inkomen. Mensen met een brede blik op de inclusieve samenleving die vanuit ervaringsdeskundigheid te maken hebben met de financiële positie van mensen met een chronische ziekte of handicap.

Veel mensen met een chronische ziekte of beperking hebben een aanzienlijk lager besteedbaar inkomen dan mensen zonder beperkingen. Zij hebben vaker een uitkering en bovendien vaak te maken met meerkosten door hun (chronische) ziekte of beperking. Hun koopkracht staat vaak onder druk. Maar om te kunnen meedoen in de samenleving is voldoende inkomen noodzakelijk, bijvoorbeeld om te reizen, sporten, uitgaan of eens een cadeautje te kopen voor een jarige of een mantelzorger.

Evenwichtige koopkrachtontwikkeling

De belangenbehartiging van Ieder(in) op het terrein van inkomen richt zich op een evenwichtige koopkrachtontwikkeling voor mensen met en zonder beperking. We streven naar een samenleving waarin leven met een beperking niet tot meerkosten leidt. Zolang dit niet het geval is, vinden wij dat een eerlijke en gerichte compensatie van deze meerkosten noodzakelijk is.

In 2014 zal op gemeentelijk niveau moeten blijken of gemeentes in staat zijn invulling te geven aan de maatwerkondersteuning voor mensen met een beperking en meerkosten. In dit jaar wordt ook duidelijk op welke wijze de hervorming van de langdurige zorg wordt geregeld en wat dit betekent voor de portemonnee van mensen. Ook de toegang en betaalbaarheid van de zorgverzekeringswet is een onderwerp waarin wij de meedenkgroep graag betrekken.

Aanmelden

Wilt u op regelmatige basis actief meedenken over de gezamenlijke positionering van Ieder(in) op het gebied van geldzaken en inkomen? Klik hier om u aan te melden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over