Ieder(in) zoekt mensen die namens de aangesloten lidorganisaties willen deelnemen aan de Meedenkgroep onderwijs. Mensen die hun ervaringsdeskundigheid op het gebied van onderwijs inzetten en op deze manier mede inhoud geven aan het werk van Ieder(in). Samen standpunten formuleren en prioriteiten stellen, verscherpt onze focus.

Naast actuele zaken op het gebied van onderwijs, houdt de Meedenkgroep zich bezig met onder meer de onderstaande vragen:

– wat houdt keuzevrijheid in het onderwijs precies in?
– Welke randvoorwaarden vinden ouders belangrijk?
– Hoe inclusief mag onderwijs zijn?

Ook benaderen we deelnemers voor persinterviews en vragen we ze mee te doen aan bijvoorbeeld ronde tafelgesprekken in de Tweede Kamer.

Werkzaamheden Meedenkgroep

Als u deel uitmaakt van de Meedenkgroep Onderwijs, komen we een paar keer per jaar bij elkaar. Maar daarnaast willen we u ook digitaal benaderen. Bijvoorbeeld om mee te lezen met schriftelijk materiaal dat we ontwikkelen, zoals het informatieblad passend onderwijs. Maar ook met brieven of notities die we versturen naar de vaste kamercommissie onderwijs of andere belangrijke organisaties in het onderwijs.

Wilt u ook meedoen?

De Meedenkgroep onderwijs is onlangs voor het eerst bij elkaar gekomen. Dat was een succes. Maar we zoeken nog meer mensen uit onze lidorganisaties. Met ieder zijn eigen kwaliteiten en voorkeuren. Interesse? Meld u dan aan bij g.boezaard@iederin.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over