Koploperproject

illustratie drie mensen in gesprekSinds 2017 zetten steeds meer gemeenten zich in om cliëntondersteuning binnen hun gemeente (en soms ook binnen hun regio) te verbeteren. Zij doen dat als deelnemer van het Koploperproject. 113 gemeenten doen mee aan het Koploperproject. In alle koplopergemeenten zijn gemeenteambtenaren en lokale belangenbehartigers samen aan de slag gegaan met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van de cliëntondersteuning.

Het Koploperproject loopt dit jaar (2022) af. Gemeenten kunnen zich niet meer aanmelden. Maar de kennis en ervaringen die in de koplopergemeenten zijn opgedaan, leggen we zo veel mogelijk vast voor andere gemeenten en lokale belangenbehartigers die ook hun cliëntondersteuning willen verbeteren. We doen dat onder andere op deze website en op de website van Movisie.

Het Koploperproject is een initiatief van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Het ministerie van VWS financiert het project. Movisie ondersteunt de uitvoering van het project.

Welke gemeenten zijn de koplopers?

Op de website van Movisie staat een overzicht van alle koplopergemeenten. Je kunt de koplopergemeenten vinden op een kaart van Nederland of in een lijst op alfabetische volgorde. Bij veel koplopergemeente vind je contactgegevens van een gemeentemedewerker. Het is de moeite waard om op de website van Movisie de informatie van een aantal koplopergemeenten te bekijken. Elke koplopergemeente geeft kort antwoord op de volgende vragen: Hoe hebben jullie de onafhankelijke cliëntondersteuning georganiseerd? Welke ambities hebben jullie? Welke acties ondernemen jullie?

Uitgelicht – ter inspiratie lichten we vier koplopergemeenten voor je uit

Verschil tussen koplopers door lokale verschillen

In iedere gemeente is de situatie anders. En natuurlijk richten koplopergemeenten de onafhankelijke cliëntondersteuning zo in dat die aansluit bij de eigen situatie. Daarom zijn er best wel wat verschillen. Zo zijn er koplopergemeenten die zich gericht hebben op specifieke doelgroepen (ouderen, jeugd, licht verstandelijke beperking, dak- en thuislozen) of op specifieke thema’s (bekendheid, werk en inkomen, overgang Wmo-Wlz).

Uitgelicht – koplopergemeenten die op specifieke thema’s acties ondernemen

Inwoners betrekken: niets over ons zonder ons

Bij het ontwikkelen en verbeteren van onafhankelijke cliëntondersteuning is het belangrijk dat beleid en praktijk aansluiten bij de behoeften en de situatie van de inwoners. Sterker nog, het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat de overheid ervaringsdeskundigen moet betrekken bij het ontwikkelen van beleid dat hen aangaat. Alleen dan komt iets tot stand dat effectief en zinvol is. Kennis en ervaring van inwoners zijn dus absoluut noodzakelijk, en dan met name kennis en ervaring van inwoners die te maken hebben met zorg en ondersteuning.

Handreiking van Movisie onafhankelijke clientondersteuning-Inwoners-betrekken (pdf)
Almere: Inwoners betrekken bij onafhankelijke cliëntondersteuning met Methode Jet (webpagina Movisie)

Met je gemeente aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning?

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je – net als in de koplopergemeenten – als lokale belangenbehartiger samen met jouw gemeente aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning? Lees dan verder op de pagina Hoe krijg ik mijn gemeente in beweging?

 

Terug naar de Startpagina