Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwijs. Zo vragen we de ministeries een visie en actieplan te maken. Ieder(in) vindt het belangrijk dat de ervaringen van ouders meegenomen worden. Daarom organiseren we op 12 november de dialoogbijeenkomst ’De volgende stap op weg naar inclusief onderwijs’.

Met ouders willen we in kaart brengen wat de eerstvolgende stappen moeten zijn op weg naar inclusief onderwijs. Dit willen we op 12 november doen, van 11.00 tot 14.00 in Utrecht. De precieze locatie volgt nog. Praat en denk met ons mee.

Programma

Bijpraten over laatste ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs.
Afstemmen wat de belangrijkste speerpunten zijn.
Aanscherpen wat we met de uitvraag bij ouders afgelopen voorjaar hebben opgehaald.
Als laatste vragen wij u hoe Ieder(in) u het best kan vertegenwoordigen.
Uw mening over inclusief onderwijs is belangrijk voor ons en we hopen daarom dat u erbij kunt zijn.

Aanmelden

Meld u aan via deze link. U kunt dan ook aangeven of u ergens hulp of ondersteuning nodig bij heeft.

Deel dit bericht