In een brief aan de Kamer laat Minister de Jonge weten welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij de ontwikkeling en toepassing van digitale oplossingen in de coronacrisis. In zijn opsomming missen wij de randvoorwaarde toegankelijkheid. Ook noemt de minister relevante partijen die nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van corona-apps. Ieder(in) roept de minister op om ook de vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen toe te voegen in het rijtje van betrokken partijen.

In een brief aan de Kamer schrijft de minister over slimme digitale corona-oplossingen het volgende:

“Informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid zijn uiterst belangrijke randvoorwaarden bij de ontwikkeling en de toepassing van dit soort applicaties. Ik zorg voor voldoende checks op dit proces. Want snelheid en zorgvuldigheid moeten blijven samengaan. Dat betekent dat de relevante partijen (de AP, het College voor de Rechten van de Mens, het NCSC en de NCTV) nauw betrokken blijven. Niet alleen nu bij het formuleren van de eisen en de beoordeling van de stappen die ik zet en de voorstellen die ik doe, maar ook bij de stappen daarna.”

Wij roepen de minister op om de vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen toe te voegen in het rijtje van relevante partijen.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid

Wij missen in de genoemde randvoorwaarden de toegankelijkheid, zoals ook genoemd in de ronde tafelbijeenkomst over de corona-apps die vandaag in de Tweede Kamer plaats vindt. Ieder(in) stuurde op 21 april samen met lidorganisaties en partnerorganisaties een brief naar Minister de Jonge over de noodzaak van toegankelijkheid en bruikbaarheid met een aanbod om mee denken over digitaal toegankelijke oplossingen.

VN-verdrag Handicap

Indien de overheid een app of ander digitaal middel beschikbaar stelt om de eigen en andermans veiligheid te bewaken, dan moeten ook al deze mensen erop kunnen vertrouwen dat zij de geboden functies kunnen gebruiken. Dat recht op toegankelijkheid en bruikbaarheid is opgenomen in het VN-verdrag Handicap (Toegankelijkheid, artikel 9, Vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie, artikel 21) dat bepaalt dat informatie en (massa)media voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Wij denken graag met de minister mee om dit te waarborgen.

Download hieronder de brief die Ieder(in) op 21 april naar de minister stuurde over toegankelijke corona-apps.

Lees hier de brief die Minister De Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd

Deel dit bericht