In een inclusieve samenleving is toegankelijkheid de norm. Dat is de inzet van het debat dat in de Tweede Kamer wordt gevoerd over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Na jaren wachten sinds de ondertekening van het verdrag in 2007, lijkt ratificatie in zicht.

Gisteren vond in de Kamer het vervolg plaats van het debat dat eind vorig jaar, na talloze malen te zijn uitgesteld, eindelijk begon. De uitkomst van de verhitte discussie zal komende dinsdag blijken, als de Tweede Kamer stemt over ratificatie en een aantal aanvullende voorstellen.

Het VN-verdrag kan op Kamerbrede steun rekenen. Het debat gisteren ging over een aantal amendementen bij het verdrag. Er werd onder meer gesproken over hulp bij het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische aandoening en over een amendement over de toegankelijkheid van stemhokjes. Met name het amendement van Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) bracht de tegenstellingen in de Tweede Kamer aan het licht. Met het amendement willen de indieners af van de vrijblijvendheid. Toegankelijkheid moet normaal worden en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Teleurstellend

De staatssecretaris liet de Kamer weten dat het Kabinet niets ziet in het voorstel. Een uiterst teleurstellende opstelling van het kabinet. Alle betrokken partijen moeten zelf met plannen komen, lichtte de staatssecretaris de opvatting van de regering toe. De samenleving kan toegankelijkheid zelf regelen. Het kabinet pleit dus voor zelfregulering. Ook de PVV en regeringspartij VVD steunen het amendement niet, uit angst voor rechtszaken tegen en hoge kosten voor ondernemers. CDA en SGP zijn nog niet overtuigd en komen mogelijk met een aanvulling op het amendement waarin zij proberen de juridische gevolgen duidelijker te maken.

Vrijblijvendheid werkt niet

Het gebrek aan toegankelijkheid anno 2016 bewijst dat zelfregulering niet werkt. Toegankelijkheid is al twintig jaar een maatschappelijk thema, zonder dat er vanzelf veranderingen optreden. Vrijblijvendheid werkt niet en daarom zijn het verdrag en de amendementen nodig. In het voorstel van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie staat dat de maatregelen stap voor stap worden ingevoerd en niet mogen leiden tot onevenredige belasting. De angst dat (kleine) ondernemers op kosten worden gejaagd, is dan ook ongegrond.

Meedoen

Toegankelijkheid van de openbare ruimte, voorzieningen en informatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een enorme groep Nederlanders kan niet of niet volledig meedoen in de samenleving. Daar moet verandering in komen en daarom is ratificatie van het verdrag noodzakelijk. Nederland is een van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na dinsdag hopelijk niet meer. Het wachten heeft lang genoeg geduurd.

Ieder(in), LPGGz, LFB, Coalitie voor Inclusie en Per Saldo werken samen in de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag. De Alliantie zet zich in voor zorgvuldige en spoedige ratificatie, en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over