Veel gemeenten zijn bezig de regels voor huishoudelijke hulp te veranderen. Als dat in uw gemeente speelt, let dan goed op of de gemeente zich aan de geldende spelregels houdt. Zo niet, trek aan de bel!

Veel gemeenten zijn bezig de huishoudelijke hulp 1 – de schoonmaakhulp – te verminderen of te beëindigen. Ook voor bestaande indicaties. Vaak komt daarvoor in de plaats een algemene voorziening. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld tegen een gereduceerd tarief zelf zorg inkopen bij een vaste aanbieder.

Op zich mag een gemeente tussentijds de algemene regels veranderen. Maar vervolgens moet de gemeente dan wel in een persoonlijk gesprek nagaan of de betreffende mensen daarmee uit de voeten kunnen. Zo niet, dan moet er alsnog een maatwerkvoorziening worden aangeboden.

Het is zinnig om bij uw achterban na te gaan of er echt een serieus gesprek plaatsvindt. Vaak blijkt dat namelijk niet het geval. Zeker bij mensen met zware beperkingen die veel hulp nodig hebben, is zo‚ n gesprek absoluut noodzakelijk.
Let er daarnaast ook op of er – indien nodig – echt maatwerk wordt geboden. En niet standaard een half uur extra, zoals sommige gemeenten doen. Deze maatwerk-mogelijkheid moet ook in het gemeentelijk beleid zijn vastgelegd.

Financiële gevolgen

Verder is het belangrijk dat er in het gesprek aandacht is voor de financiële consequenties van de voorgestelde oplossing. Veel mensen weten vaak niet dat de eigen bijdrage voor maatwerk omhoog is gegaan en dat het gebruik van een algemene voorziening soms forse kosten met zich meebrengt. Dus ook die kosten moeten meegenomen worden als wordt bekeken wat de beste oplossing is.

Krijgt u signalen dat de uw gemeente het verkeerd aanpakt? Trek dan aan de bel bij de plaatselijke politiek of neem contact op met ons meldpunt.

Uw signalen gebruiken wij voor belangenbehartiging via pers of politiek en eventueel kunnen we ook juridische ondersteuning bieden.

Informeer uw achterban

De gesprekken die de gemeente voert over de huishoudelijke hulp zijn eigenlijk de eerste keukentafelgesprekken. Later in het jaar zullen er veel meer keukentafelgesprekken volgen als de gemeente ook nieuwe indicaties voor andere vormen van zorg en ondersteuning moet afgeven. U bewijst uw achterban een grote dienst als u hen helpt bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek.

Dat kunt u bijvoorbeeld doen door samen met het programma Zorg Verandert een bijeenkomst in uw gemeente te organiseren over het keukentafelgesprek. Zie daarvoor het artikel over Zorg Verandert in deze nieuwsbrief.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over