Illustratief: portemonee met een briefje van 5 en muntgeld
Illya Soffer: "Dit wetsvoorstel is een heel mooi resultaat van de gezamenlijke lobby van Ieder(in) en de andere consumentenorganisaties in het MOB."

Lees meer

Laptop met website SamenSterkdag.
Zet alvast een groot uitroepteken in je agenda bij vrijdag 3 november. Want op die dag ben je van harte welkom op de SamenSterkdag 2023....
decoratief.
Mensen met een beperking die gediscrimineerd worden kunnen nu ook internationaal recht halen door hun klacht voor te leggen bij de Verenigde Naties.

Lees meer

Twee jongens aan een tafel hebben schoolboeken en schriften voor zich open liggen.
Ieder(in) pleit samen met 17 leerling- , ouder- en kinderrechtenorganisaties voor de beschikbaarheid van regelarme zorg in het hele onderwijs.

Lees meer

Cliëntenorganisaties zijn kritisch over gemeenten die 'resultaatgericht beschikken' in de Wmo. Ze vragen het wetsvoorstel in te trekken.

Lees meer

decoratief
Wat is er in Nederland veranderd door het VN-verdrag Handicap? Wat hebben mensen met een beperking aan het verdrag? En wat staat er precies…

Lees meer

Diverse groep mensen op een rij samen met VVD-Europarlementariër Malik Azmani. Zij kijken lachend in de camera. Zij staan voor een fotogalerij met zwart wit portretten van voormalige voorzitters van het Europees Parlement. 4 personen in een rolstoel, 1 persoon achter een rollator en 1 persoon met een witte geleidestok.
Op dinsdag 23 mei bezocht Ieder(in) met een Nederlandse delegatie het 5e Europese Parlement voor Personen met een Handicap in Brussel.

Lees meer

decoratief
Gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, maar voor 2,5 miljoen Nederlanders is dat lang niet altijd het geval. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe…

Lees meer

Iedereen moet volwaardig en zonder drempels kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit geldt ook voor de 2 miljoen Nederlanders met een beperking tijdens een dagje…

Lees meer

groepje mensen in gesprek
Op 12 juni organiseert Ieder(in), MIND, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport een grote netwerkbijeenkomst. Iedereen uit onze achterban en ons netwerk is van harte…

Lees meer

Illustratief: groepsfoto met de partijen die het VIP-IT initiatief hebben ondertekend.
Het VIP-IT project wil meer mensen met een visuele beperking aan werk helpen en leren hoe IT-opleidingen toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer

Decoratief
Op 16 mei is een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze bevat een pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en…

Lees meer