Op 8 juni organiseerde WieWatWajong het webinar ‘Wajong en Ondernemen’. Dit webinar was bedoeld voor iedereen met een Wajong-uitkering die zelfsta...
De Tweede Kamer heeft maandag 27 juni tijdens het debat over de Participatiewet een unieke kans om het leven van mensen met een beperking drastisch te...
Minister Dijkgraaf op de foto met de studenten met wie hij in gesprek ging.
Vandaag heeft minister Dijkgraaf gesproken met studenten met een beperking, op initiatief van Ieder(in), LSVB, ISO, JOBmbo, ECIO en JongPIT. We sprake...
Vorige week heeft in de Tweede Kamer een commissiedebat plaatsgevonden over het langere termijn coronabeleid. Voorafgaand aan het debat liet Ieder(in)...
Valys ondervindt momenteel vervoersproblemen door een landelijk tekort aan taxichauffeurs. Helaas zorgt dit er bij veel gebruikers voor dat zij beperk...
Vandaag gepubliceerd onderzoek toont aan dat 11 van minstens 523 mobiele applicaties van de overheid volledig toegankelijk en bruikbaar zijn voor mens...
In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk bli...
Minister Helder van langdurige zorg wil het mogelijk maken dat familieleden de aanvraag van een indicatie voor Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunnen indien...
Donderdag 16 juni bespreekt de Tweede Kamer het langere termijn coronabeleid met minister Kuipers (VWS). In onze inbreng laten wij de Kamerleden weten...
Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Die oproep deed de Werkcoalitie vandaag aan minister Schouten van armoedebeleid en participat...
Niet toegelaten worden vanwege een ondersteuningsbehoefte. Ontevredenheid over de hulpmiddelen en aanpassingen op school. Te weinig rustruimtes om je ...
14 juni 2016 werd het VN-verdrag Handicap in Nederland ondertekend, na jaren lobby vanuit gehandicaptenorganisaties. Daarmee beloofde de Nederlandse s...