Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen VWS en...
Op dinsdag 14 december van 19.30 uur tot 21 uur organiseert Ieder(in) een online leden- en netwerkbijeenkomst over het onderwerp ‘Hu...
Om de besmettingsaantallen naar beneden te brengen en de veiligheid voor mensen met een chronische aandoening of beperking te verhogen, bepleit Ieder(...
Met 149 van de 150 stemmen heeft de Tweede Kamer half november ingestemd met een motie waarin de regering moet komen met een stappenplan. Dit plan moe...
Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds extra hard getroffen door de coronapandemie. Ze voelen zich vaak onveilig op plekken w...
Het wordt binnen gemeenten steeds lastiger voor mensen met een beperking om een ‘passende oplossing’ te krijgen. Dat stelt Martin Boerjan, beleids...
Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorrang krijgen bij de boosterprik, vindt Ieder(in). In de huidige plannen worden jonge mensen met een bep...
De Gezondheidsraad adviseert om mensen met downsyndroom een boostervaccin aan te bieden. Door hun hogere risico op ernstige ziekte en sterfte door COV...
In 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Dat lijkt nog ver weg, maar de Akte moet al op 28 juni 2022 zij...
Oogvereniging is op zoek naar twee nieuwe coördinatoren: een coördinator ervaringsdeskundigen en een landelijke vrijwilligerscoördinator.

Lees meer

Vijf jaar geleden, op 14 juli 2016, trad het VN-verdrag Handicap in werking in Nederland. Sindsdien is er in landelijke en lokale politiek meer aandac...
Voor veel mensen in Nederland is de woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die op zoek z...