Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ‘sociaal domein’ met bijbehorende we...
Op vrijdag 26 november 2021 organiseert EMB Nederland een congres over het organiseren van klein geluk voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen...
De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van ee...
Voor studenten met een beperking biedt online onderwijs flink wat voordelen. In het nieuwe schooljaar zijn bij veel hogescholen en universiteiten de o...
Ouders staan over het algemeen positief tegenover inclusief onderwijs, maar om het te laten slagen moet het onderwijs wel een andere houding aannemen ...
Wat hebben jongeren met een beperking nodig? En hoe betrek je ze goed bij de onderwerpen onderwijs, zorg, wonen werk, stage en dagbesteding? Ga met ze...
Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beper...
Voor mensen die nog steeds een verhoogd risico lopen of kwetsbaar blijven voor het coronavirus, zijn aanvullende maatregelen genomen. Sommige mensen m...
In juni 2022 evalueert de Europese Commissie de 'Europese Richtlijn Toegankelijkheid Websites en apps'. Onderdeel van deze evaluatie is een openbare r...
Solgu, het lokale platform in de stad Utrecht, heeft met 15 andere partijen waaronder de gemeente en de provincie, haar handtekening gezet onder het S...
Voor meer dan twee miljoen Nederlanders is zelfstandig stemmen niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met een (licht) verstandelijke of licham...
Doe mee aan ons nieuwe corona-onderzoek! Veel mensen zijn ondertussen gevaccineerd tegen corona. Sinds 25 september zijn er allerlei corona-maatregele...