Voor mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, komen vanaf 28 juli gratis zelftests beschikbaar. Ieder(in) heeft hi...
Hoe kunnen gezinnen waarvan de ouders een verstandelijke beperking hebben, zo goed mogelijk worden ondersteund? Hoe kun je als zorgprofessional, onder...
Praktijkopleiders van leerbedrijven doen de nodige aanpassingen om een stage van een student met een beperking te laten slagen. Maar ze voelen zich in...
De brochure 18-/18+ van Voorall en Platform VG Haaglanden is nu ook beschikbaar op papier. Deze brochure is gemaakt voor jongeren met een licht versta...
Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt ver...
Organisaties voor en door mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen projectgeld aanvragen via ZonMw. Het gaat hierbij om een open subsidieo...
Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘St...
illustratief: vrouw met verstandelijke beperking zit achter een computer
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doet onderzoek naar het ontwikkelen van een virtuele identiteit (vID). Een vID is de digitale vari...
Voor ruim 34.000 Hagenaars is de blindegeleidelijn een onmisbaar hulpmiddel om zich door de stad te verplaatsen. Voorall, de belangenorganisatie voor ...
beeld met beschrijving 'Vacant
Voor de uitvoering van het project We Are Able zoekt Ieder(in) per direct een Projectleider Lokale Inclusie voor 16 uur per week....
Vijf jaar geleden werd het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht. Is er reden voor een feest? Zeven ervaringsdeskundigen vertellen over hun hoop...

Laura Bliek

Laura Bliek
Toen in 2016 het VN-verdrag werd ondertekend volgde Laura Bliek, nu 24 jaar, dit nieuws vanuit de media. Zijzelf zette toen haar eerste eigen stappen…

Lees meer