Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex en werkt niet voor mensen met een structurele en/of progressieve beperking.

Lees meer

Illustratie: groep mensen met en zonder (on)zichtbare beperking met elkaar in gesprek.
Heeft jouw gemeente meegedaan aan de flitspeiling, hoe heeft de gemeente gescoord en hoe blijven of worden lokale belangenbehartigers betrokken bij het vervolg?

Lees meer

decoratief
Op zondag 15 oktober is de Dag van de Witte Stok. De Oogvereniging organiseert rond deze datum verschillende acties door het hele land.

Lees meer

Taxi chauffeur bedient rolstoellift voor een passagier.
Uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat mensen met een beperking regelmatig moeilijkheden ervaren om van A…

Lees meer

Decoratief.
De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer daadkracht moet tonen om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verbeteren.

Lees meer

decoratief
Sien zet zich met leden en vrijwilligers in voor een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen meedoen en waar aandacht is voor hun…

Lees meer

Vrouw in rolstoel in de supermarkt
De commissie beveelt aan dat de rijksoverheid een centrale rol in de aanpak van bestaanszekerheid krijgt en benoemt de problemen door hoge energiekosten en een…

Lees meer

decoratief
De Week van de Toegankelijkheid zit ook dit jaar weer vol met activiteiten die overal in het land aandacht gaan vragen voor toegankelijkheid.

Lees meer

decoratief
Ouders van een zorgintensief kind hebben een zware zorgtaak. Daarnaast is er ook nog de rest van het gezin. En soms ook werk. Dat is…

Lees meer

decoratief.
Drie jaar na het van kracht worden van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) is slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk.

Lees meer

Nu.nl besteede aandacht aan de moeilijke aanvraagprocessen, afwijsbeleid, achterdocht, ontmoediging, discriminatie en gebrek aan informatie bij de aanvraag van zorg en ondersteuning bij gemeenten.

Lees meer

Een hand omwikkeld in een schoonmaakhandschoen beweegt over het aanrecht
Hoewel het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken werd ingetrokken, probeert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) alsnog deze manier van werken te behouden, tot ongenoegen van Ieder(in).

Lees meer