Met dit manifest willen belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking aandacht vragen voor een specifieke uitwerking van het VN verdrag Handicap voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. Dit manifest is opgesteld door KansPlus, Sien, Naar Keuze, Vereniging Angelmansyndroom Nederland, Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland, SOL Limburg, Platform VG Zuidoost Brabant, Platform VG Midden en West Brabant, Platform VG Haaglanden, Op weg met de ander, Stichting Downsyndroom, LFB, LSR, Dit Koningskind, Helpende Handen. Deze organisaties maken zich gezamenlijk sterk voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, en maken onderdeel uit van het netwerk van Ieder(in).