Inclusief onderwijs kan niet zonder de stem van ouders.