rood verkiezingspotloodWaar moet een inclusief coalitieakkoord aan voldoen? En hoe kun je ervoor zorgen dat een inclusief akkoord ook wordt uitgevoerd? Informatieblad voor lokale belangenbehartigers.