Omslag Informatieblad Wonen en visieBijna alle gemeenten hebben een woonvisie. In de woonvisie staan de hoofdpunten van het woonbeleid, aan welke woonvraagstukken de gemeente prioriteit geeft en welke partijen betrokken zijn.
Het informatieblad is gemaakt voor lokale belangenbehartigers, en is een aanvulling op de handreiking ‘Opkomen voor woonbelangen van mensen met een beperking’.